x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus - Kirjatentti, Pori 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kulttuurin digitalisoitumisen tuomat haasteet kasvatukselle ja mediakasvatuksen mahdollisuudet lasten, nuorten ja aikuisten osallisuudelle globaalista näkökulmasta,
- tuntee globaalin mediakasvatuksen teoreettiset lähtökohdat, käsitteet ja tavoitteet ja
- kykenee soveltamaan mediakasvatusta eri ikäisten kansalaisten kohdalla ja suunnittelemaan oppimisympäristöä aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseksi.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.8.2016 alkaen.

Opettajat

Reijo Kupiainen, Vastaava opettaja
Reijo.Kupiainen[ät]uta.fi

Opetus

3.10.2016 – 18.6.2017
Itsenäinen työskentely 131 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia

Lisätiedot

Suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä 3.10.2016-18.8.2017.