x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Opettajat

KASSY-kirjallisuus: Tuomas Takala , Opettaja
KASSO-kirjallisuus: Antti Saari, Reijo Kupiainen, Helena Rajakaltio ja Mari Vuorisalo, Opettaja
KASSA-kirjallisuus: Hanna Toiviainen, Opettaja

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta
Opiskelijat tenttivät 4 op:n suoritukseen seuraavat kaksi teosta ja artikkelin:

1)     Ozga, J. 2000. Policy research in educational settings : contested terrain. Buckingham : Open University Press.
2)     Rizvi, F. & Lingard, B. 2010. Globalizing education policy. London Taylor and Francis. Luvut 1-3.
3)     Kalalahti, Mira & Varjo, Janne: Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus perusopetukseen sijoittumisessa ja valikoitumisessa. Kasvatus ja Aika 1/2012.
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?page_id=460

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta
Opiskelijat tenttivät 4 op:n suoritukseen seuraavat kaksi teosta ja artikkelipaketin (4 op):

1)     Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto K. (toim.) 2014. Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Vastapaino.
2)     Ropo E. & Huttunen, M. (toim.) 2013. Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. TUP.
3)     Biesta, Gert. 2014. Pragmatising the Curriculum: bringing knowledge back into the Curriculum conversation, but via pragmatism. The Curriculum Journal (25) 1, 29-49. Artikkeli saatavissa kirjautumalla Andoriin tai Nelli-portaaliin.
                ja
Simola, H.  2005. The Finnish miracle of PISA: historical and sociological remarks on teaching and teacher education. Comparative Education 41 (4), 455–470. http://www.mv.helsinki.fi/home/hsimola/CCED131764.pdf

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta
Opiskelijat valitsevat 4 op:n suoritukseen seuraavista kolme tentittävää teosta:

1)     Heikkinen, A. & Kraus, K. 2009. Reworking vocational education: policies, practices and concepts
2)     Helsilä, M. & Salojärvi, S. 2009. Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Helsinki: Talentum.
3)     Jarvis, P. 2004/2010. Adult education and lifelong learning: theory and practice.
4)     Jokinen, J., Lähteenmäki, L., & Nokelainen, P. 2009. Työssäoppimisen lumo. Ammatillisen sekä ammatillisen korkea-asteen koulutuksen ja työelämän yhteistyön hyvät käytänteet. [Charm of Work-based Learning] Ministry of Education and Culture, HAMK University of Applied Sciences and Tampere Adult Learning Center. Hämeenlinna: HAMK University of Applied Sciences.

------------------------

Erikseen on määritelty suoritusversiot niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet EDU-yksikön opiskelijoiden yhteisten aineopintojen 10 op:n kokonaisuuden opinnot ennen syksyä 2015

Lisätiedot

Sähköiset kirjatentit järjestetään aikavälillä 3.10.2016-27.5.2017.
- KASSY-kirjallisuus: 3.10.2016-27.5.2017 Tuomas Takala
- KASSO-kirjallisuus: 3.10.-31.12.2016 Antti Saari, 2.1.-31.3.2017 Reijo Kupiainen, 1.4.-27.5.2017 Helena Rajakaltio ja 29.5.-18.8.2017 Mari Vuorisalo
- KASSA-kirjallisuus: 3.10.2016-18.8.2017 Hanna Toiviainen