x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSO8 Pedagoginen johtaminen - Luennot ja ryhmätyöskentely TAI kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee johtamisen keskeisiä käsitteitä ja teorioita
- ymmärtää pedagogisen johtamisen erityisluonteen
- ymmärtää kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtajuutta, johtamista ja kehittämistä ammatillisena toimintana

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Helena Rajakaltio, Vastaava opettaja
Elina Fonsen, Vastaava opettaja

Opetus

18.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ke 18.1.2017 klo 10-12, Virta 109
Ke 25.1.2017 klo 10-12, Virta 109
Ke 1.2.2017 klo 13-15, Virta 109
Ti 7.2.2017 klo 10-12, Virta 109
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Ryhmä 1: Helena Rajakaltio
To 26.1.2017 klo 10-12, Virta 114
To 2.2.2017 klo 10-12, Virta 114
To 23.2.2017 klo 10-12, Virta 114
To 9.3.2017 klo 10-12, Virta 114
To 16.3.2017 klo 10-12, Linna K110
Ryhmä 2: Elina Fonsen
To 26.1.2017 klo 14-16, Virta 120
To 2.2.2017 klo 14-16, Virta 112
To 23.2.2017 klo 10-12, Virta 120
To 9.3.2017 klo 10-12, Virta 120
To 16.3.2017 klo 10-12, Virta 109
Itsenäinen työskentely 117 tuntia

Oppimateriaalit

Blair, H. E. (ed.). 2011. Teacher leadership. The "new" foundations of teacher education. Lang, cop.
Davis, B. (toim.). 2005. The Essentials of School Leadership.
Henderson, J. & al. 2014. Reconceptualizing Curriculum Development:
Inspiring and Informing Action (Studies in Curriculum Theory series).
Routledge.
Hujala,  E., Waniganayake, M. & Rodd, J. (toim.). 2013. Researching Leadership in Early
Childhood Education. Tampere: Tampere University Press. Verkossa osoitteessa: http://ilrfec.org/publication/researching-leadership-in-early-childhood-education/
Mäki, K. & Palonen, T. 2012. Johtamisen tilat ja paikat.
Woods, P. 2005. Democratic leadership in education.

Opintojakson opettajan kokoama ajankohtainen artikkelipaketti.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen (luennot ja lukupiirityöskentely), teoreettinen essee.

Kurssin ryhmäkokoa ei ole rajattu.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti.
Sähköinen tentti on avoinna 3.10.-9.12.2016 ja 16.1.-18.8.2017.

Kirjatentissä tentitään 3 kirjaa seuraavista:

Blair, H. E. (ed.). 2011. Teacher leadership. The "new" foundations of teacher education. Lang, cop.
Davis, B. (toim.). 2005. The Essentials of School Leadership.
Henderson, J. G. (ed.). 2015. Reconceptualizing curriculum development. Inspiring and informing action. New York & London: Routledge
Hujala,  E., Waniganayake, M. & Rodd, J. (toim.). 2013. Researching Leadership in Early
Childhood Education. Tampere: Tampere University Press.
Mäki, K. & Palonen, T. (toim.). 2012. Johtamisen tilat ja paikat. Aikuiskasvatuksen 50. vuosikirja. Vantaa: Hansaprint