x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSO2 Aineenopetuksen ja -oppimisen tutkimus - Essee 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa alansa tutkimustietoa ja tutkimuksellista otetta ammatillisen kehittymisensä välineenä
- on tietoinen opetettavan aineensa pedagogisen tutkimuksen traditiosta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa
- tuntee opettamiensa aineiden tutkimuksen problematiikan ja osaa soveltaa opettajan tutkimustyöhönsä niille tyypillisiä tutkimusmenetelmiä
- tunnistaa tutkimusten paradigmaattiset lähtökohdat sekä osaa arvioida tutkimuksen metodologisia valintoja ja tutkimustulosten pätevyyttä

Opettajat

Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
Terhi.Mantyla[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 135 tuntia

Lisätiedot

Kurssi on ainoastaan aikama-opiskelijoille.

Suoritustapa: essee