x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE4.3 Taidehistoria ja näyttelypedagogiikka - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee taidehistorian keskeisten tyylikausien luonteenomaiset piirteet ja tunnistavat tyylikausien keskeiset taiteilijat.
- ymmärtää erilaisten ilmaisutyylien mahdollisuudet henkilökohtaisen ilmaisun ja kuvataiteen opetuksen näkökulmasta.
- osaa käyttää taidemuseoita ja gallerioita oppimisympäristöinä ja osaavat soveltaa toiminnallisia näyttelypedagogisia menetelmiä.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2016 – 26.10.2016
Ryhmätyöskentely 16 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 89 tuntia + 20 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Lisätiedot

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html