x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, tammikuussa -16 alkaneet ryhmät 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ryhmä on aloittanut tammikuussa 2016 ja jatkaa slk -16 ajan.

Opettajat

Hanna-Maija Sinkkonen, Opettaja
Pauliina Alenius, Opettaja
pauliina.alenius[ät]tuni.fi

Opetus

12.1.2016 – 22.11.2016
Itsenäinen työskentely 241 tuntia
Seminaari 29 tuntia
Sinkkosen ryhmä
Ti 6.9.2016 - 13.9.2016 viikoittain klo 9-11, Virta 352
Ti 20.9.2016 klo 9-11, Virta 102
Ti 27.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 9-11, Virta 352
Ti 25.10.2016 klo 9-11, Virta 352
Aleniuksen ryhmä
Ke 7.9.2016 klo 15-17, Päätalo, ls A07
Ti 27.9.2016 klo 9-11, Pinni A, ls 2089
Ti 11.10.2016 klo 9-11, Pinni A, ls 2089
Ti 15.11.2016 klo 9-12, Pinni A, ls 2089
Ke 16.11.2016 klo 15-18, Linna, ls 109
Ti 22.11.2016 klo 9-12, Pinni A, ls 2089

Lisätiedot

Teemat eri opettajien ryhmissä:

Hanna-Maija Sinkkonen: inklusiivinen opetus ja pedagogiikka, kolmiportainen tuki perusopetuksessa, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäynti, oppilaiden sosio-emotionaaliset ongelmat ja niiden huomioiminen oppimisessa ja opetuksessa

Pauliina Alenius: monikulttuurisuus, muuttoliikkeet ja koulutus, ylirajaisuus, oppiminen ja oppimisympäristöt; laadulliset tutkimusmenetelmät