x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset, yleinen ryhmä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
- hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
- tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ryhmään NettiOpsussa viimeistään su 18.12.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauliina Alenius, Opettaja
pauliina.alenius[ät]tuni.fi

Opetus

10.1.2017 – 13.3.2017
Itsenäinen työskentely 84 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia
Aleniuksen ryhmä (yleinen)
Ti 10.1.2017 - 17.1.2017 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta 114
Ti 7.2.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 9.00-12, Virta 114
Ti 14.3.2017 - 21.3.2017 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta 113

Lisätiedot

Max. 20 opiskelijaa/ryhmä