x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset, yleinen ryhmä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 18.12.2016 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tuukka Tomperi, Opettaja
tuukka.tomperi[ät]tuni.fi

Opetus

19.1.2017 – 24.3.2017
Itsenäinen työskentely 79 tuntia
Harjoitukset 29 tuntia
Tomperin ryhmä (yleinen ryhmä)
To 19.1.2017 - 26.1.2017 viikoittain klo 15.15-17.30, Virta 529
Pe 3.2.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 11.15-13.30, Virta 529
Pe 10.3.2017 - 24.3.2017 viikoittain klo 11.15-13.30, Virta 529
To 23.3.2017 klo 15.15-16.45, Virta mikroluokka 53

Lisätiedot

Max. 20 opiskelijaa/ryhmä.