x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (toteutus aineenopettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2016-2017 suorittaville) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
- hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
- ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Yleiskuvaus

Lisätietoa Normaalikoulun verkkosivuilta

Opettajat

Christa Hiisivuori ja Sami Vartiainen (orientaatioharjoittelu normaalikoululla), Vastaava opettaja
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
Raisa.Harju-Autti[ät]uta.fi
Sami Vartiainen, Opettaja
Sami.Vartiainen[ät]uta.fi

Opetus

29.8.2016 – 19.12.2016
Luento-opetus 3 tuntia + 9 tuntia Verkossa
KASP4 Verkkokurssin aloitus
Ma 29.8.2016 klo 16.30-19, Virta, ls 113
Pienryhmäopetus 13 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 98 tuntia

Lisätiedot

Toteutukseen osallistuvat sellaiset aineenopettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) lukuvuonna 2016-17 suorittavat TaYn opiskelijat, joiden perusopintokokonaisuudesta puuttuu ko. opintojakso. Ilmoittautuminen opintokoordinaattori Tellervo Heleniukselle (tellervo.helenius@uta.fi) viimeistään ke 26.8.2016.

Kasvatustieteiden yksikön verkkosivuilla on yleiset ohjeet perusopintojen suorittamisesta. Ne sisältävät myös ohjeen, miten pääset kirjautumaan moodleen perusopintojen yhteiselle alueelle ja sitä kautta eri jaksojen omille alueille. Lue ohjeet tarkasti!