x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari, muuntotyöryhmä 1 - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Yleiskuvaus

Muuntotyöryhmätyöskentelyn aikana aiemmin tehdystä tutkielmasta työstetään esseen laatimisen kautta kandidaatintutkinnon opinnäytetyö tai kasvatustieteiden aineopintoihin tarvittava empiirinen tutkielma. Aiempi tutkielma voi olla
- yliopistossa tai avoimessa yliopisto-opetuksessa tehty kasvatustieteiden kandidaatintutkielma, proseminaarityö tai tutkimusseminaarityö
- amk-tutkinnon opinnäytetyö
- alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö


Mikäli opiskelija suorittaa KK-tutkinnon, hän tekee myös kypsyysnäytteen työskentelyn päätteeksi.

Lue ennen ryhmään ilmoittautumista ohje, josta selviä, onko sinulla mahdollisuus/tarve osallistua muuntotyöryhmään ja mitä siihen osallistuminen kohdallasi sisältää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään pe 7.10.2016. HUOM! Lisätiedoissa tarkemmat toimintaohjeet.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauliina Alenius, Opettaja
Pauliina.Alenius[ät]uta.fi

Opetus

8.11.2016 – 23.1.2017
Seminaari 12 tuntia
Muuntotyöryhmä
Ti 8.11.2016 klo 16.15-19.15, Virta 243
Ti 29.11.2016 klo 16.15-19.15, Virta 243
Ma 23.1.2017 klo 16.15-19.15, Virta 243

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET: 1) ilmoittaudu muuntotyöryhmään NettiOpsun kautta pe 7.10.2016 mennessä, 2) Täytä saman aikataulun puitteissa e-lomake, jolla saamme tietoa muuntotyön pohjana olevasta aiemmin laatimastasi tutkielmasta 3) Toimita myös yksi kappale tutkielmastasi viimeistään pe 7.10.2016 opintohallinnon kansliaan (h. 244).

Muuntotyöseminaarin yhteydessä laadittu essee jätetään tarkastettavaksi 13.2.-1.3.2017

Muuntotyöesseeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisessä tentissä ma 20.2.2017 alkaen.