x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset, ryhmät: luokanop. ja yleinen 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
- hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
- tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max. 20 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 4.10.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Toiviainen, Opettaja
hanna.toiviainen[ät]tuni.fi
Pauliina Alenius, Opettaja
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Karin Filander, Opettaja
karin.filander[ät]tuni.fi

Opetus

14.9.2016 – 30.11.2016
Itsenäinen työskentely 84 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia
Aleniuksen ryhmä (yleinen)
Ma 19.9.2016 - 26.9.2016 viikoittain klo 9-12, Virta 352
Ma 24.10.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 9-12, Virta 352
Toiviaisen ryhmä (yleinen)
Ke 14.9.2016 klo 12-15, Virta 352
Ke 21.9.2016 klo 12-15, Virta 102
Ke 12.10.2016 klo 12-15, Virta 102
Ke 26.10.2016 klo 12-15, Virta 102
Ke 2.11.2016 klo 12-15, Virta 102
Ke 9.11.2016 klo 12-15, Virta 352
Ke 16.11.2016 klo 12-15, Virta 352
Ke 30.11.2016 klo 12-15, Virta 102
Filanderin ryhmä (etusija luokanopettajaopiskelijoilla)
Ke 14.9.2016 klo 13.15-15.30, Virta 113
Ke 28.9.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta 352
Ti 25.10.2016 klo 9.00-13.00, Virta 529
Ke 2.11.2016 klo 9.00-13.00, Virta 529
Ke 9.11.2016 klo 15.15-18.15, Virta 113

Lisätiedot

HUOM! Opetussuunnitelmassa todetaan, että pakollisina edeltävinä opintoina tälle opintojaksolle ovat perusopintojen "KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena" ja aineopintojen "KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat" -jaksot! Jos sinulta puuttuu KASA10 -jakso, ja haluat aloittaa syksyn aikana KASA11/12 -jakson, ilmoittaudu suorittamaan myös KASA10 -jaksoa!