x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus - Luennot ja seminaari (klk) TAI luennot ja kirjallisuus (klk) TAI kirjallisuus (slk ja klk) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa sosiokulttuurisen suuntauksen näkökulmasta tarkastella oppimista ja tiedon rakentumista erilaisissa toimintaympäristöissä,
- ymmärtää vuorovaikutuksen, yhteisön, ryhmän ja ohjauksen merkityksen oppimisessa ja asiantuntijuudessa ja
- pystyy analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa su 15.1.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Vesa Korhonen, Vastaava opettaja
Vesa.A.Korhonen[ät]uta.fi

Opetus

6.2.2017 – 20.4.2017
Luento-opetus 6 tuntia
Luennot ja kolme kirjaa suorittavat muiden yksiköiden, avoimen yliopiston, TTY:n ja TAMKin opiskelijat sekä EDUn tutkinto-opiskelijat, jotka eivät tule valituksi seminaariin (Korhonen)
Ma 6.2.2017 klo 15-18, Linna K103, Kaikille yhteiset luennot
To 9.2.2017 klo 15-18, Päätalo D11, Kaikille yhteiset luennot, kirjallisuus: ks. opinto-opas
Itsenäinen työskentely 113 tuntia
Seminaari 16 tuntia
Ryhmä 1, luennot ja seminaari tutkinto-ohjelman omille ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille (Korhonen)
Ma 6.2.2017 klo 15-18, Linna K103, Kaikille yhteiset luennot
To 9.2.2017 klo 15-18, Päätalo D11, Kaikille yhteiset luennot
Ma 13.2.2017 klo 15-18, Virta 352, seminaari
Ma 20.2.2017 klo 15-18, Virta 243
Ma 6.3.2017 klo 15-18, Virta 120, seminaari
Ma 13.3.2017 klo 15-18, Virta 352
Ma 10.4.2017 klo 15-19, Virta 352, seminaari
Ryhmä 2, seminaariryhmän opetus peruutettiin (Toiviainen)
Kirjatentti
Ks. lisätiedot, kohdat 2 ja 3

Lisätiedot

Jakson vaihtoehtoiset suoritustavat:

1) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat: luennot, seminaari + essee. Osallistuminen opetukseen ja seminaariryhmässä valmisteltava essee tapausanalyysikohteesta. Max. 18 opiskelijaa/ryhmä. Kumpaankin ryhmään otetaan 13 tutkinto-opiskelijaa ja viisi avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijaa (jälkimmäisillä ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta). Jos avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille varatut paikat eivät täyty, täydennetään ryhmä tutkinto-opiskelijoilla.

2) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään ja muiden yksiköiden,  avoimen yliopiston (ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta), TTY:n ja TAMKin opiskelijat: luennot + 3 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena. Sähköinen tentti: 1.2.-27.5.2017.

3) Muiden yksiköiden, avoimen yliopiston, TTY:n ja TAMKin opiskelijat: kirjatentti 4 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena. Sähköinen tentti: 3.10.-16.12.2016 ja 1.2.-27.5.2017. Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille).