x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Luennot ja lukupiiri (klk) TAI kirjatentti (slk ja klk) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi,
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa,
- ymmärtää oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä ja
- osaa kyseenalaistaa eriarvoisuutta tuottavia rakenteita ja käytäntöjä ja vaikuttaa niiden muuttamiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa su 15.1.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karin Filander, Vastaava opettaja
karin.filander[ät]tuni.fi

Opetus

8.2.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot ja lukupiiri
Ke 8.2.2017 klo 12-14, Virta 112
Ke 15.2.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 114
Ke 22.3.2017 klo 12-15, Virta 352
Ke 29.3.2017 klo 12-15, Virta 112
Ke 19.4.2017 klo 12-15, Virta 112
Ke 26.4.2017 klo 12-15, Virta 114
Itsenäinen työskentely 115 tuntia

Lisätiedot

Kontaktiopetus tällä opintojaksolla on tarjolla vain EDUn tutkinto-opiskelijoille. Max. 20 opiskelijaa,

Kaikille opiskelijoille (TaY ml. avoin yliopisto-opetus, TTY, TAMK) avoin sähköinen kirjatentti on mahdollista suorittaa ajalla 3.10.2016-18.8.2017 (kesä-elokuussa suoritetut kirjatentit arvioidaan elokuun lopulla). Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille).