x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, I-periodissa järjestettävä verkkototeutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Elokas-, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ilmoittautuvat verkkototeutukseen (ryhmä 1) NettiOpsussa 30.9.2015 mennessä.

Opintojakson valinnaisina opintoina suorittavat ilmoittautuvat verkkototeutukseen (ryhmä 2) NettiOpsussa 30.9.2015 mennessä.

Opettajat

Jorma Vainionpää, päämentor, Vastaava opettaja
Elina Fonsén, päämentor, Vastaava opettaja
Jorma Vainionpää, Vastaava opettaja
Elina Fonsen, Opettaja
Lisäksi mentorit, Muu henkilö

Opetus

Pienryhmäopetus 20 tuntia Verkossa
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Kirjatentti 45 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 58 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

KASP5 -jakso järjestetään lukuvuonna 2016-17 verkkototeutuksena. Jakson toteutus sisältää moodlealustalla esitettäviä luentoja ja niihin pohjautuvia tehtäviä sekä sähköisen kirjatentin suorittamisen.

Seuraavat KASP5 -jakson verkkototeutukset järjestetään II, III ja IV -periodeissa.

Kasvatustieteiden yksikön verkkosivuilla on yleisiä ohjeita perusopintojen suorittamiseen.