x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen, luennot 1 op TAI luennot 1 op ja kirjallisuus 4 op 1–5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
- pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
- hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
- ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat KASP4-kurssin luennoille NettiOpsussa viimeistään su 29.1.2017. HUOM! Ilmoittautuminen on tehtävä siinäkin tapauksessa, että et osallistu luennoille, vaan suoritat luennot luentotallenteiden pohjalta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat eivät ilmoittaudu luennoille vaan kurssin pienryhmäopetukseen avoimen yliopisto-opetuksen moodle-eteisen kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marita Mäkinen, Vastaava opettaja
Marita.Makinen[ät]uta.fi

Opetus

13.2.2017 – 8.3.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot (Mäkinen)
Ma 13.2.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 15-17, Päätalo, Juhlasali, Kalevantie 4
Ke 15.2.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 13-15, Päätalo, ls A1, Kalevantie 4
Ma 6.3.2017 klo 15-17, Päätalo, ls A1, Kalevantie 4
Ke 8.3.2017 klo 13-15, Päätalo, ls A1, Kalevantie 4
Pienryhmäopetus 9 tuntia
HUOM! Elokas- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoiden pienryhmiä ja luokanopettajaopiskelijoiden pienryhmiä ja opetusharjoittelua koskeva ilmoittautuminen tapahtuu erillisen opetusohjelmakohdan kautta.
Itsenäinen työskentely 111 tuntia

Lisätiedot

Luennoille osallistuvien määrää ei ole rajattu.

Kasvatustieteiden yksikön verkkosivuilla on yleiset ohjeet perusopintojen suorittamisesta. Ne sisältävät myös ohjeen, miten pääset kirjautumaan moodleen perusopintojen yhteiselle alueelle ja sitä kautta eri jaksojen omille alueille. Lue ohjeet tarkasti!

Kaikki KASP4-jakson suorittavat tekevät luentosuorituksen, jonka laajuus on 1 op. Luennoista on tarjolla myös verkkotallenne moodlessa.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat osallistuvat luentojen (1 op) lisäksi pienryhmäopetukseen (elokas, vaka ja avoin yo, 2 op) / pienryhmäopetukseen ja opetusharjoitteluun (luokanop., 2 op). Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen näihin ryhmiin tapahtuu erillisen opetusohjelmakohdan kautta! Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat  ilmoittautuvat kurssin pienryhmäopetukseen avoimen yliopisto-opetuksen moodle-eteisen kautta.

Muiden yksiköiden opiskelijat tekevät luentojen lisäksi 4 op:n laajuisen kirjallisuuden:
- 3.10.2016-31.5.2017, kirjallisuustentti muiden yksiköiden opiskelijoille, Kyllikki Rantala
- 1.6.-18.8.2017, Inkeri Rissanen
HUOM! Kirjatenttiin vaadittava kirjallisuus kerrotaan perusopintojen yleisohjeessa.

Niiden muiden yksiköiden opiskelijoiden, jotka aikovat tulevina lukuvuosina hakea aineenopettajan pedagogisiin opintoihin, toivotaan suorittavan KASP4-jakso vasta pedagogisten aineopintojen (35 op) suoritusvuotenaan. 

Aineenopettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2016-2017 suorittaville on tällä jaksolla oma erillinen toteutuksensa.