x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASPUHS6 Puhe ja ääni tieteellisen tutkimuksen kohteena 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset metodologiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät
- tuntee puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset teema-alueet ja kansainväliset tieteelliset aikakausilehdet sekä tutkimusprosessiin liittyvät eettiset kysymykset
- osaa hakea tutkimustietoa sekä lukea ja referoida alan tieteellisiä artikkeleja yhdistäen niitä oman tutkimusaiheen teoriaperustaksi selkeästi ja johdonmukaisesti
- osaa käyttää keskeisiä akustisia, instrumentaalisia ja perkeptuaalisia puheen ja äänen tutkimusmenetelmiä
- osaa laatia oman tutkimusperustaisen, tieteellisen artikkelin muotoisen kirjallisen työn opintojakson aikana tutkimastaan aiheesta sekä esitellä sen suullisesti opintojakson loppukonferenssissa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi

Opetus

15.2.2017 – 3.5.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia

Lisätiedot

Muutos kurssin järjestämistietoihin (18.11.2016): kontaktiopetusta ei järjestetä keväällä 2017 vaan kurssin voi suorittaa itsenäisenä työskentelynä.Ohjeet saa vastuuopettaja Anne-Maria Laukkaselta.