x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASERIT4 Lukeminen ja kirjoittaminen oppimisen haasteena 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kielellisen tietoisuuden käsitteen ja sen merkityksen luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä
- osaa soveltaa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen menetelmiä esi- ja alkuopetuksessa monipuolisesti
- ymmärtää kielellisen kehityksen merkityksen oppimisen ja vuorovaikutuksen perustana
- tunnistaa kielen kehityksen, vuorovaikutuksen ja tekstitaitojen oppimisen haasteita
- osaa jäsentää ja arvioida vaihtoehtoisten pedagogisten ratkaisujen toimivuutta luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen liittyvissä ongelmissa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2016 – 3.11.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 14.9.2016 - 5.10.2016 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta 109
Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Seminaari 9 tuntia
Ryhmä 1 (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
To 8.9.2016 klo 14.15-16.30, Virta112
To 27.10.2016 klo 14.15-16.30, Pinni A2089
To 3.11.2016 klo 14.15-16.30, Virta255
Ryhmä 2 (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
To 8.9.2016 klo 9.15-11.30, Pinni LS B 0039
To 27.10.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
To 3.11.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
Ryhmä 3 (ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
Ma 5.9.2016 klo 12.15-14.30, Virta 255
Ma 24.10.2016 klo 12.15-14.30, Virta 255
Ma 31.10.2016 klo 12.15-14.30, Virta 255

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, käytännön harjoitetyön suunnittelu, toteutus  ja raportointi.