x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASERIT3 Moniammatilliset oppimisyhteisöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oppimisen yhteisöllisen luonteen
- tuntee varhaisen puuttumisen käsitteen ja tutustuu varhaisen puuttumisen interventioihin, hankkeisiin sekä perehtyy alan tutkimukseen
- ymmärtää moniammatillisuuden ja oppilashuollon merkityksen ja tavoitteet kasvatuksen ja oppimisen konteksteissa
- tuntee kodin sekä kasvatus- ja oppimisyhteisöjen yhteistyön muotoja ja käytännön sovelluksia
- tuntee tuen jatkumon prosessit ja ymmärtää siirtymävaiheiden tärkeyden oppimisen tukemisen näkökulmasta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja

Opetus

12.1.2017 – 16.3.2017
Luento-opetus 10 tuntia
To 19.1.2017 - 26.1.2017 viikoittain klo 15.15-17.30, Virta 109
To 2.2.2017 - 9.2.2017 viikoittain klo 15.15-16.45
Itsenäinen työskentely 119 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Ryhmä 1 (ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
To 12.1.2017 klo 13.15-14.45, Virta 112
To 9.3.2017 klo 13.15-14.45, Virta 120
To 16.3.2017 klo 13.15-14.45, Virta 113
Ryhmä 2 (ensisijaisesti luokanopettaja opiskelijoille)
To 12.1.2017 klo 15.15-16.45, Virta 120
To 9.3.2017 klo 15.15-16.45, Virta 120
To 16.3.2017 klo 15.15-16.45, Virta 113
Ryhmä 3 (ensisijaisesti luokanopettaja opiskelijoille)
Ti 17.1.2017 klo 16.15-17.45, Virta 120
Ti 7.3.2017 klo 16.15-17.45, Virta 120
Ti 14.3.2017 klo 16.15-17.45, Virta 120

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ.

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa/ryhmä.