x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASERIT1 Inklusiivinen pedagogiikka ja oppimisen tukeminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee kolmiportaisen tuen mallin ja osaa soveltaa sen muotoja tuen eri portailla joustavasti
- tietää eriyttämisen monipuoliset mahdollisuudet lapsen yksilöllisessä tukemisessa ja osaa hyödyntää siinä erilaisia opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä
- tunnistaa erilaisia yksilöllisiä oppimisen orientaatioita
- tuntee yhteisopettajuuden ja samanaikaisopettajuuden mahdollisuudet ja ymmärtää niiden käyttämisen asiantuntijuutensa kautta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja

Opetus

22.3.2017 – 4.5.2017
Itsenäinen työskentely 120 tuntia
Seminaari 15 tuntia
Ryhmä 1 (ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
To 23.3.2017 klo 14.15-16.30, Virta 255
To 30.3.2017 klo 14.15-16.30, Virta 120
To 6.4.2017 klo 14.15-16.30, Virta 113
To 20.4.2017 klo 14.15-16.30, Virta 114
To 4.5.2017 klo 14.15-16.30, Virta 114
Ryhmä 3 (etusijalla luokanopettajaopiskelijat
Ke 22.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 215
Ke 29.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Ke 5.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Ke 19.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Ke 3.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ryhmä 2 (etusijalla luokanopettajaopiskelijat
To 23.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 120
To 30.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 113
To 6.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 113
To 20.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 114
To 20.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 114
To 4.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta 114
Kirjatentti

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, opintotehtävä ja kirjallisuustentti.

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa/ryhmä.