x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-tuntee aikuiskoulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita tehtäviä ja niitä sääntelevää lainsäädäntöä
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja ja omaa valmiuksia yhdenvertaisuuden edistämiseen
- omaa arvioivan ja kehittävän toimintatavan työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
- osaa työskennellä sidosryhmien ja verkostojen kanssa
- osaa toteuttaa aikuisopetuksen pedagogisen prosessin erilaisissa oppimisympäristöissä ja on omaksunut reflektiivisen ja eettisen toimijuuden
- soveltaa elinikäisen oppimisen ajatusta opetustyönsä ja asiantuntijuutensa kehittämisessä

Yleiskuvaus

Pedagoginen harjoittelu kestää koko lukuvuoden. Jakson laajuus on 10 op (270 h), joka sisältää:

Seminaari 22 t
Opetusharjoittelu 16 t
Havainnointi 26 t
Lukupiiri 30 t
Opetushallinnon lainsäädännön opinnot, luennot 8 t               
Itsenäinen työskentely 168 t                     

Opettajat

Päivi Kupila, Vastaava opettaja
paivi.kupila[ät]tuni.fi

Opetus

31.8.2015 – 29.5.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Seminaari 22 tuntia
Harjoitukset 42 tuntia
Lukupiiri 30 tuntia
Itsenäinen työskentely 168 tuntia

Lisätiedot

Opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson lukuvuonna 2016-2017, on valittu keväällä 2016.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2017-2018 toteutukseen tapahtuu keväällä 2017 erillisen ohjeen mukaan.