x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA4 Perusharjoittelu 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
- ymmärtää kehittymishalun tärkeyden osana opettajuutta
- ymmärtää, että opetussuunnitelma on opetuksen lähtökohtana
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta
- osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja oppimateriaaleja opetuksessa ja ymmärtää opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia
- osaa havainnoida heterogeenisia opetusryhmiä ja ymmärtää heterogeenisuuden vaikuttavan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
- osaa arvioida omaa ja toisten opetusta sekä osaa antaa ja hyödyntää palautetta
- osaa toimia rakentavasti yhteistyössä
- tuntee opettajan yleiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

Yleiskuvaus

Opetuksen toteutustapojen tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opettajat

Harjoittelukoulun ohjaavat opettajat ja oppilaitoksen rehtorit, Vastaava opettaja
Jukka Favorin, Vastaava opettaja
Jukka.Favorin[ät]uta.fi
Opetusharjoittelun koordinointi Normaalikoulussa, Jukka Favorin, Vastaava opettaja
jukka.favorin[ät]uta.fi
Opetus- ja koulutushallinnon osuus, Vesa Toivonen, Vastaava opettaja
vesa.toivonen[ät]uta.fi
Tarvittaessa ainedidaktiikan opettaja, Opettaja

Opetus

12.9.2016 – 31.1.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Opetus- ja koulutushallinto
Ti 25.10.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Vesa Toivonen
Ti 1.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Vesa Toivonen
Ti 8.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Markku Poutala
Ti 15.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Arja Aalto-Laaksonen
Ti 22.11.2016 klo 15.00-16.30, Pinni B, ls 1100, Arja Aalto-Laaksonen
Sähköinen tentti ajalla 22.11.2016 - 31.1.2017
Pienryhmäopetus 15 tuntia
Ryhmänohjaukset
Ma 12.9.2016 klo 8.00-8.45, Linna, Väinö Linna -sali, Opetusharjoittelun avaus
Ma 26.9.2016 klo 8.00-9.30, Normaalikoulun auditorio, Perusharjoittelun avaus
Ti 27.9.2016 klo 13.15-14.00, Normaalikoulun auditorio, Opetuksen suunnittelu
Ke 28.9.2016 klo 13.15-14.00, Normaalikoulun auditorio, SOOL/Tamaus harjoitteluvuodesta
Harjoitukset 50 tuntia
Itsenäinen työskentely 87 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.