x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee opetettavan aineensa didaktis-pedagogisen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet, tutkimusotteet ja peruslähteet
- osaa muodostaa tutkimustehtävän, johtaa siitä relevantteja tutkimuskysymyksiä ja asettaa ne soveltuviin teoreettisiin ja menetelmällisiin yhteyksiin
- osaa hankkia tutkimusaineistoja, analysoida ja tulkita niitä sekä arvioida tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta ja merkitystä
-osaa kiteyttää tutkimuksensa tulokset loogisesti ja selkeästi
- ymmärtää teorian ja käytännön vuorovaikutusta opetus- ja kasvatustyössä
- osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä arvioida johtopäätösten pätevyyttä
- osaa toimia työtään tutkivana ja kehittävänä opettajana.

Yleiskuvaus

Luento-opetus 8 t
Seminaari 26 t: suunnitteluseminaari 6 t ja loppuseminaari 20 t
Tutkimusessee ja opintopäiväkirja.

Opettajat

Pirjo Vaittinen, Vastaava opettaja
Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
terhi.mantyla[ät]tuni.fi
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Jussi Hanska, Vastaava opettaja
jussi.hanska[ät]tuni.fi
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
raisa.harju-autti[ät]tuni.fi

Opetus

24.11.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Kaikille aineryhmille yhteinen luento-osuus (6 t)
Ke 30.11.2016 klo 8.30-10.00, Linna, Väinö Linna -sali, (Jussi Hanska)
Ke 7.12.2016 klo 8.30-10.00, Linna, Väinö Linna -sali, ( Pirjo Vaittinen)
To 8.12.2016 klo 8.30-10.00, Pinni B, ls 1100, ( Terhi Mäntylä)
Vieraat kielet ja ruotsi, 2 t (Raisa Harju-Autti)
Pe 2.12.2016 klo 9-11, Virta 120
Seminaari 26 tuntia
Äidinkieli ja kirjallisuus (Pirjo Vaittinen)
To 24.11.2016 klo 10-12, Virta 112
Ti 29.11.2016 klo 10-12, Virta 112, ainekohtainen luento
Ke 30.11.2016 klo 12.00-14.00, Virta 113
Poikkeukset:
, HUOM! UUSI OPETUSAIKA
To 8.12.2016 klo 12-14, Virta 112
Pe 9.12.2016 klo 10-12, Virta 112
Ma 12.12.2016 klo 10-12, Virta 112
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Virta 112
Ma 23.1.2017 klo 12-14, Virta ls. 112
To 26.1.2017 klo 10-12, Virta ls. 112
Ma 6.2.2017 klo 10-12, Virta ls. 112
Ti 7.2.2017 klo 10-12, Virta ls. 112
To 27.4.2017 klo 10-12, Virta ls. 112
Pe 28.4.2017 klo 10-12, Virta ls. 112
To 4.5.2017 klo 13-15, Virta ls. 120
Pe 5.5.2017 klo 10-12, Virta ls. 112
Pe 5.5.2017 klo 13-15, Virta 113
Vieraat kielet ja ruotsi (Raisa Harju-Autti)
Ke 7.12.2016 klo 10.30-13, Pinni B3116, koko ryhmä
Pe 9.12.2016 klo 9-12, Linna K109, koko ryhmä
Ti 7.2.2017 klo 12-14, Virta 113, RuSaVe
Ke 8.2.2017 klo 10-12, Virta ls. 120, Englanti
Ma 10.4.2017 klo 9-12, Virta ls. 112, RuSaVe
Ti 11.4.2017 klo 9-12, Virta ls. 120, Englanti
Ke 19.4.2017 klo 9-12, Virta ls. 120, RuSaVe
To 20.4.2017 klo 9-12, Virta ls. 120, Englanti
Pe 21.4.2017 klo 9-12, Virta ls. 114, RuSaVe
Ti 25.4.2017 klo 9-12, Virta 113, Englanti
Ke 26.4.2017, Pedagogiset messut, Norssi
To 27.4.2017 klo 9-12, Virta ls. 120, RuSaVe
Pe 28.4.2017 klo 9-12, Virta ls. 120, Englanti
Ke 3.5.2017 klo 10-12, Pinni B, ls B3107, koko ryhmä
To 4.5.2017 klo 9-12, Pinni B, ls B3107, koko ryhmä
Matemaattiset aineet (Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen)
Ke 30.11.2016 klo 11.00-12.30, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1, Mäntylä, seminaari
Ma 12.12.2016 klo 9.30-11.00, Virta, ls. 219, Mäntylä, luennot
Ma 12.12.2016 klo 9.30-11.00, Virta, ls 113, Poranen, luennot
Ma 12.12.2016 klo 12.00-13.30, Virta, ls 114, Poranen, seminaari
Ti 31.1.2017 klo 12.30-14.00, Virta, ls. 120, seminaari (Mäntylä ja Poranen)
To 27.4.2017 klo 8.00-16.00, Virta 243, seminaari (Mäntylä)
To 27.4.2017 klo 8.00-16.00, Virta, ls 113, seminaari (Poranen)
Pe 28.4.2017 klo 8.00-16.00, Virta 243, seminaari (Mäntylä)
Pe 28.4.2017 klo 8.00-16.00, Virta, ls 113, seminaari (Poranen)
Yhteiskunnalliset aineet (Jussi Hanska)
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Virta 120
Ke 14.12.2016 klo 12-14, Virta 120
To 15.12.2016 klo 12-14, Virta 120
Pe 16.12.2016 klo 12-14, Virta 120
Ma 3.4.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
Ti 4.4.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls 113
Ke 5.4.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
To 6.4.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
Pe 7.4.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
Ma 8.5.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls 114
Ti 9.5.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
Ke 10.5.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
To 11.5.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
Itsenäinen työskentely 155 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.