x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetusryhmien moninaisia oppimis- ja kasvuprosesseja sekä kykenee kehittämään omaa pedagogista ajattelua
- kykenee huomioimaan maahanmuuttajataustaisten opetukseen liittyviä erityiskysymyksiä
- tietää, miten oppilas- ja opiskelijahuolto toimii ja miten oppimista voidaan tukea, ja saa valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön
- kykenee hyödyntämään oppilaitoksen, kodin ja muiden sidosryhmien yhteistyötä, ymmärtää verkostoitumisen ja kollegiaalisen tuen mahdollisuuksia ja hallitsee riittävät vuorovaikutustaidot
- kykenee laajentamaan osaamistaan monipuolisesti opettajan ja koko koulujärjestelmän erilaisiin opetus- ja kasvatustehtäviin
- osaa arvioida oppilaiden, opiskelijoiden ja myös aikuisväestön yksilöllisiä oppimispolkuja ja koulutustarpeita ja tukea heitä
- osaa havainnoida oppilaitosta moniulotteisena oppimisympäristönä ja työyhteisönä, myös työhön liittyvien oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta
- hahmottaa koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen
- ymmärtää ja erottaa omassa ja toisten toiminnassa myös subjektiiviset perusteet
- tunnistaa yhteiskunnassa esiintyviä stereotypioita ja niiden ilmentymiä oppilaitoksissa, ja oppii huomioimaan niitä opetus- ja kasvatustyössä.

Yleiskuvaus

Opetuksen toteutustapojen tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Opettajat

Harjoitteluoppilaitoksen tai -organisaation ohjaavat opettajat tai muu henkilökunta, Vastaava opettaja
Jukka Favorin, Vastaava opettaja
jukka.favorin[ät]tuni.fi
Opetusharjoittelun koordinointi Normaalikoulussa, Jukka Favorin, Vastaava opettaja
jukka.favorin[ät]uta.fi
Hops -osion koordinointi, Tiina Juutilainen, Jere Lepola, Janne Mäkinen, Vastaava opettaja
Tarvittaessa ainedidaktiikan opettaja, Opettaja
Jere Lepola, Opettaja
Jere.Lepola[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2016 – 21.2.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Opetusviestintä, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä koulunpidolliset tehtävät ja vastuut
Ti 27.9.2016 klo 14.15-15.45, Normaalikoulun auditorio, Opetusviestintä
Ke 28.9.2016 klo 14.15-15.45, Normaalikoulun auditorio, Oppilashuolto ja oppimisen tuki käytännössä
Ti 4.10.2016 klo 14.45-16.15, Normaalikoulun auditorio, LO- ja RO-tehtävät, koulun kasvatusvastuu, koti-koulu -yhteistyö
Ti 11.10.2016 klo 14.45-16.15, Normaalikoulun auditorio, Erityiset opetusjärjestelyt ja monikulttuurisuus
Ti 21.2.2017 klo 14.45-16.15, Normaalikoulun auditorio, Viestintä kodin ja koulun välillä
Pienryhmäopetus 5 tuntia
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiseen osioon liittyvät ryhmänohjaukset
Ma 12.9.2016 klo 8.45-9.30, Linna, Väinö Linna -sali, HOPS-osion aloitus
To 29.9.2016 klo 14.15-15.00, Normaalikoulun auditorio, HOPS-ohjeet
Harjoitukset 15 tuntia
Itsenäinen työskentely 78 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.