x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yhteisöllisen kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen opetuksessa ja oppimisen ohjaamisessa
- osaa kehittää tutkimukseen perustuvaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa oppimisympäristöjen suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana, myös tieto- ja viestintäteknisissä muodoissa
- osaa pohtia kriittisesti toimintansa vaikutuksia opetus- ja kasvatustyössä sekä hallitsee riittävät opetus- ja kasvatusvuorovaikutuksen taidot ryhmän ja yksilöiden ohjaajana
- tuntee opetettavien oppiaineidensa historialliset ja pedagogiset lähtökohdat
- tuntee aineenopettajan työtä eri kouluasteilla ja - muodoissa sekä ymmärtää oppimisen monimuotoisuuden muodollisen opetuksen ohella myös epämuodollisissa yhteyksissä
- on omaksunut kestävät valmiudet kehittää opettajuuttaan ja ammatti-identiteettiään.

Yleiskuvaus

Ainedidaktiikan seminaaria aineittain ja/tai aineryhmittäin 42 t, yhteisopetuksena 6 t luentoa Moninaisuuden kohtaaminen -teemalla.
Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, portfolion laadinta, siitä keskusteleminen ja opettajan kanssa sovittavan kirjallisuuden suorittaminen.

Opettajat

Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
terhi.mantyla[ät]tuni.fi
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Jussi Hanska, Vastaava opettaja
jussi.hanska[ät]tuni.fi
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
raisa.harju-autti[ät]tuni.fi
Hanna-Maija Sinkkonen, Opettaja
Khezri Samran, Opettaja
Maija Yli-Jokipii, Opettaja
maija.yli-jokipii[ät]tuni.fi

Opetus

24.11.2016 – 2.5.2017
Luento-opetus 6 tuntia
Monikulttuurisuuden kohtaaminen -luennot (kaikille aineryhmille yhteinen)
Ke 30.11.2016 klo 16-19, Päätalo, ls. D11 Opettaja: Samran Khezri
Ke 7.12.2016 klo 16-19, Päätalo, ls. D11 Opettaja: Hanna-Maija Sinkkonen
Seminaari 42 tuntia
Äidinkieli ja kirjallisuus (Pirjo Vaittinen)
Ke 11.1.2017 klo 12-16, Virta, ls 114
Ma 16.1.2017 klo 14-16, Virta ls. 112
Ti 17.1.2017 klo 12-14, Virta ls. 112
Ke 18.1.2017 klo 12-14, Virta ls. 112
To 19.1.2017 klo 8-12, Normaalikoulu, aika voi täsmentyä myöhemmin
Pe 20.1.2017 klo 8-12, Normaalikoulu, aika voi täsmentyä myöhemmin
Ti 21.3.2017 klo 12-15, Normaalikoulu Atalpa
Ma 8.5.2017 klo 10-15, Virta ls. 112, portfoliokeskusteluja, ryhmät 1 ja 2
Ti 9.5.2017 klo 10-15, Virta ls. 112, portfoliokeskusteluja, ryhmät 3 ja 4
Äidinkieli ja kirjallisuus (Maija Yli-jokipii)
To 8.12.2016 klo 14-16, Virta ls. 112
Ma 9.1.2017 klo 12-15, Virta, ls 114
To 12.1.2017 klo 9-12, Virta ls. 112
Ma 16.1.2017 klo 9-12, Virta, ls 113
Ma 23.1.2017 klo 9-12, Virta 243
Ke 25.1.2017 klo 9-12, Virta, ls 113
Pe 27.1.2017, EDUCA-messut
Ti 31.1.2017 klo 9-12, Virta 243
Ke 3.5.2017 klo 9-11, Virta, ls 113
To 4.5.2017 klo 9-11, Virta 243
Vieraat kielet ja ruotsi (Raisa Harju-Autti)
Ma 9.1.2017 klo 9.15-12.30, Virta ls. 112, varattu myös tilat 102 sekä 120 (Jussi Hanska sekä Raisa Harju-Autti)
Ti 10.1.2017 klo 9.15-12.30, Virta ls. 112, varattu myös tilat 102 sekä 120 (Jussi Hanska sekä Raisa Harju-Autti)
Ke 11.1.2017 klo 9.15-12.30, Virta ls. 112, varattu myös tilat 102 sekä 120 (Jussi Hanska sekä Raisa Harju-Autti)
Ma 16.1.2017 klo 12-15, Virta ls. 114, RuSaVe
Ti 17.1.2017 klo 9-12, Virta ls. 112, Englanti
To 19.1.2017 klo 12-15, Virta ls. 120, RuSaVe
Pe 20.1.2017 klo 9-12, Virta ls. 120, Englanti
Ma 23.1.2017 klo 12-15, Virta ls. 114, RuSaVe
Ti 24.1.2017 klo 9-12, Virta ls. 114, Englanti
To 26.1.2017 klo 12.15-14.30, Virta ls. 112, koko ryhmä
Poikkeukset:
, HUOM! UUSI OPETUSAIKA
Pe 27.1.2017, EDUCA-messut
Ti 31.1.2017 klo 9-12, Virta ls. 114, Englanti
Ke 1.2.2017 klo 12-15, Virta ls. 120, RuSaVe
To 2.2.2017 klo 9-13, koko ryhmä Norssilla
Poikkeukset:
, TUNTEJA VARATTU OPPILAITOSVIERAILUIHIN, NÄIDEN AJANKOHDAT SOVITAAN VIELÄ ERIKSEEN
Matemaattiset aineet (Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen)
Ma 9.1.2017 klo 9.30-11.00, Virta, ls 114, (Mäntylä Terhi ja Jaska Poranen) molemmat ryhmät
Ma 9.1.2017 klo 12.00-15.00, Virta, ls 255, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ti 10.1.2017 klo 8.30-11.30, Virta, ls 255, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ti 10.1.2017 klo 12.30-15.30, Virta, ls 255, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ma 30.1.2017 klo 8.30-11.30, Virta, ls 114, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ma 30.1.2017 klo 12.30-14.45, Virta, ls 255, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ti 31.1.2017 klo 8.30-11.30, Virta, ls 255, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ma 6.2.2017 klo 8.00-14.00, alakouluvierailu (Tesomajärven koulu)
Ti 7.2.2017 klo 8.00-14.00, alakouluvierailu (Tesomajärven koulu)
Ke 5.4.2017 klo 8.30-10.45, Virta 243, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ke 5.4.2017 klo 11.45-14.45, Virta 243, (Mäntylä Terhi) ja Virta 113 Jaska Poranen
Ti 2.5.2017 klo 8.30-11.30, Virta, ls. 120, (Mäntylä Terhi ja Jaska Poranen) molemmat ryhmät
Ti 2.5.2017 klo 12.30-14, Virta ls. 120, (Mäntylä Terhi ja Jaska Poranen) molemmat ryhmät
Yhteiskunnalliset aineet (Jussi Hanska)
To 24.11.2016 klo 12-14, Virta ls. 120
Pe 25.11.2016 klo 12-14, Virta ls. 114
To 1.12.2016 klo 12-14, Virta ls. 114
Pe 2.12.2016 klo 12-14, Virta ls. 114
To 8.12.2016 klo 12-14, Virta ls. 120
Pe 9.12.2016 klo 12-14, Virta ls. 114
To 15.12.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
Pe 16.12.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
Ma 9.1.2017 klo 9.15-12.30, Virta ls. 112, varattu myös tilat 102 sekä 120 (Jussi Hanska sekä Raisa Harju-Autti)
Ti 10.1.2017 klo 9.15-12.30, Virta ls. 112, varattu myös tilat 102 sekä 120 (Jussi Hanska sekä Raisa Harju-Autti)
Ke 11.1.2017 klo 9.15-12.30, Virta ls. 112, varattu myös tilat 102 sekä 120 (Jussi Hanska sekä Raisa Harju-Autti)
Ti 31.1.2017 klo 9.15-12.30, Virta ls. 112
Ke 1.2.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls 114
To 2.2.2017 klo 10.15-11.45, Virta ls. 112
Pe 3.2.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
Ti 7.2.2017 klo 10.15-11.45, Virta, ls. 120
Ke 8.2.2017 klo 10.45-13.15, Virta, ls 114
To 9.2.2017 klo 10.15-11.45, Virta ls. 112
Pe 10.2.2017 klo 10.15-11.45, Päätalo, ls C8
Itsenäinen työskentely 87 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.