x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDA1 Ainedidaktiikka I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- omaksuu kasvatustieteelliseen, erityisesti monitieteiseen ainedidaktiseen tutkimukseen perustuvat valmiudet opettajan työhön ja opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen
- tuntee oppiaineidensa opetussuunnitelmien perusteet ja osaa analysoida opetussuunnitelmia ja niiden pedagogisia ja koulutuspoliittisia osatekijöitä
- tuntee oppimisympäristöjen suunnittelun, opetuksen toteutuksen ja arvioinnin keskeisimmät työtavat ja osaa perustella ne teoreettisesti
- ymmärtää opetustilanteiden ryhmädynamiikkaa ja yksilöllisiä oppimis-, vuorovaikutus- ja kasvuprosesseja sekä kehittyy opetus- ja kasvatusvuorovaikutuksen taidoissa
- osaa käyttää opetettavan aineensa kannalta keskeisiä tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ja sovelluksia opetuksessa
- osaa analysoida ja rakentaa omaa opettajuuttaan ja ammatti-identiteettiään sekä omaksuu opettajan työn ammattieettiset lähtökohdat.

Yleiskuvaus

Opintojakso toteutetaan limittäin ja rinnakkain harjoittelun kanssa.
Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, portfolion laadinta, siitä keskusteleminen ja opettajan kanssa sovittavan kirjallisuuden suorittaminen.

Opettajat

Pirjo Vaittinen, Vastaava opettaja
Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
terhi.mantyla[ät]tuni.fi
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Jussi Hanska, Vastaava opettaja
jussi.hanska[ät]tuni.fi
Raisa Harju-Autti, Vastaava opettaja
raisa.harju-autti[ät]tuni.fi

Opetus

29.8.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Aineenopettajakoulutuksen avajaiset / aloitusseminaari
Ma 29.8.2016 klo 12-14, Päätalo, ls D10b, Kalevantie 4
Avajaispäivän aineryhmäkohtainen osuus merkitty ko. ryhmän opetusaikoihin
Seminaari 44 tuntia
Äidinkieli ja kirjallisuus (Pirjo Vaittinen)
Ma 29.8.2016 klo 10-12, Virta 255
Ti 30.8.2016 klo 10-12, Virta 255
Ke 31.8.2016 klo 13-16, Virta 114
To 1.9.2016 klo 9-12, Virta 255
Ma 5.9.2016 klo 12-15, Virta 243
To 8.9.2016 klo 10-14, Virta 352
Ma 12.9.2016 klo 10-12, Virta 255
Ti 13.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 112
Ke 14.9.2016 klo 9-12, Virta 243
Ke 21.9.2016 klo 10-12, Virta 352
To 22.9.2016 klo 12-16, Virta 352
Pe 23.9.2016 klo 10-13, Virta 352
Ma 28.11.2016 klo 10-14, Virta 114
Ke 14.12.2016 klo 10-15, Virta 352, ryhmät 1 ja 2
To 15.12.2016 klo 10-14, Virta 255, ryhmät 3 ja 4
Vieraat kielet ja ruotsi (Raisa Harju-Autti)
Ma 29.8.2016 klo 14.00-16.00, Virta ls. 120, koko ryhmälle
Ti 30.8.2016 klo 9-13, Päätalo, ls A3, englanti (en)
Ke 31.8.2016 klo 9-13, Päätalo, ls A2b, ruotsi, saksa, venäjä (rusave)
Ma 5.9.2016 klo 13-16, Virta ls. 120, koko ryhmälle
Ke 7.9.2016 klo 8-10, Virta ls. 120, koko ryhmälle
To 8.9.2016 klo 13-16, Päätalo, ls A3, en
Pe 9.9.2016 klo 13-16, Päätalo, ls A2a, rusave
Ti 13.9.2016 klo 8-10, Päätalo, ls A2a, koko ryhmälle
Ke 14.9.2016 klo 13-16, Virta ls. 112, koko ryhmälle
To 15.9.2016 klo 8-12, Päätalo, ls. C8, koko ryhmälle
Ma 19.9.2016 klo 12-16, Päätalo, ls A2b, en
Ti 20.9.2016 klo 8-12, Päätalo, ls A4, rusave
To 22.9.2016 klo 12-16, Päätalo, ls A3, en
Pe 23.9.2016 klo 9-13, Päätalo, ls C6, rusave
Ma 24.10.2016 klo 12-16, Päätalo, ls A2a, en
Ke 26.10.2016 klo 9-13, Päätalo, ls A2b, rusave
To 27.10.2016 klo 9-12, Päätalo, ls A2b, en
Pe 28.10.2016 klo 9-12, Päätalo, ls A4, rusave
To 1.12.2016 klo 12-14, Virta ls. 120, HUOMAA TILAMUUTOS!
To 1.12.2016 klo 14-16, Päätalo, ls C8, HUOMAA TILAMUUTOS!
Matemaattiset aineet (Terhi Mäntylä ja Jaska Poranen) VALITSE SAMANAIKAISISTA OPETUSAJOISTA TOINEN, JOHON OSALLISTUT
Ma 29.8.2016 klo 14.00-16.00, Päätalo, ls C6, molemmat ryhmät
Ti 30.8.2016 klo 11.00-14.00, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
Ke 31.8.2016 klo 8.30-10.45, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
To 1.9.2016 klo 11.00-13.15, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
Ke 7.9.2016 klo 8.30-10.45, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
To 8.9.2016 klo 11.00-13.15, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
Ke 14.9.2016 klo 8.30-10.45, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
To 15.9.2016 klo 11.00-13.15, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
Ma 19.9.2016 klo 8.30-10.45, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
Ti 20.9.2016 klo 11.00-13.15, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
Ke 21.9.2016 klo 8.30-10.45, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
To 22.9.2016 klo 11.00-13.15, Linna ls. K113, molemmat ryhmät
To 1.12.2016 klo 8.30-11.30, Virta 219 (Mäntylä) ja Virta 113 (Poranen)
To 1.12.2016 klo 12.30-15.30, Virta 113 , molemmat ryhmät
Yhteiskunnalliset aineet (Jussi Hanska)
Ma 29.8.2016 klo 14-16, Päätalo, ls C5
Ti 30.8.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
Ke 31.8.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
To 1.9.2016 klo 12-14, Virta ls. 112
Pe 2.9.2016 klo 12-16, Virta ls. 120
Ke 7.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
To 8.9.2016 klo 12-14, Linna ls. K113
Pe 9.9.2016 klo 10.00-12.00, Virta, ls 112
Pe 9.9.2016 klo 12-16, Virta ls. 120
Ma 12.9.2016 klo 12-14, Virta ls. 120
Ti 13.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 255
Ke 14.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
To 15.9.2016 klo 12-14, Linna ls. K113
Pe 16.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 112
Ti 20.9.2016 klo 10-12, Linna, Ls K109, Huom! Salitieto muuttunut 30.6.2016.
Ke 21.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
Pe 23.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
Ti 27.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
Ke 28.9.2016 klo 10-12, Linna, Rh K112, Huom! Salitieto muuttunut 30.6.2016.
Pe 30.9.2016 klo 10-12, Virta ls. 120
Itsenäinen työskentely 89 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.