x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOK1 Visuaalisen kulttuurin teoria - lukupiiri ja essee 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä omaan taideopettajuuteen liittyvän identiteettinsä ja tunnistavat käsitystensä suhteen yleiseen identiteettikeskusteluun.
- tuntee taideperustaisen tutkimisen keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaa tarkastella omaa kuvallista ilmaisuaan suhteessa taideperustaiseen tutkimiseen.
- osaa määritellä suhteensa kuvataiteesta ja visuaalisesta kulttuurikasvatuksesta käytävään keskusteluun.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi
Juha Merta, Opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi

Opetus

28.10.2016 – 26.5.2017
Itsenäinen työskentely 77 tuntia + 16 tuntia Verkossa
Lukupiiri 12 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Seminaari 10 tuntia
Pe 28.10.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Pe 25.11.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Ryhmätyöskentely 8 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.