x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOK1 Visuaalisen kulttuurin teoria - luennot ja pienryhmätyöskentely 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä omaan taideopettajuuteen liittyvän identiteettinsä ja tunnistavat käsitystensä suhteen yleiseen identiteettikeskusteluun.
- tuntee taideperustaisen tutkimisen keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaa tarkastella omaa kuvallista ilmaisuaan suhteessa taideperustaiseen tutkimiseen.
- osaa määritellä suhteensa kuvataiteesta ja visuaalisesta kulttuurikasvatuksesta käytävään keskusteluun.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi
Juha Merta, Opettaja
Juha.Merta[ät]uta.fi

Opetus

9.9.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ryhmätyöskentely 14 tuntia
Pe 9.9.2016 klo 12.15-15.15, Virta327
Pe 7.10.2016 klo 10.15-14.00, Virta114, identtiteettiseminaari I
Pe 4.11.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Pe 2.12.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Pe 9.12.2016 klo 10.00-16.00, identitteettiseminaari II, Helsinki
To 11.5.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 9.00-13.00, Virta 328 ja 338
Itsenäinen työskentely 109 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.