x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM11 Musiikki - Musiikkikasvatuksen perusteet 2 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvostaa musiikkia koulun oppiaineena sekä yleissivistävänä ja eheyttävänä taidemuotona
- hyödyntää musiikillisia valmiuksiaan sekä käyttää monipuolisesti musiikin pedagogisia opetusmenetelmiä/työtapoja
- suunnitella ja toteuttaa toiminnallisen musiikkitunnin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti sekä tunnistaa arvioinnin lähtökohdat
- hyödyntää ja muokata valmista oppimateriaalia sekä tuottaa itse opetusmateriaalia eheyttäen ja eriyttäen
- soveltaa ja opettaa myös kosketinsoittimilla musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä arvioiden eri mahdollisuuksia ja tuottaen omia luovia ratkaisuja

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2017 – 22.2.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Ti 14.2.2017 klo 8.15-9.45, Virta 109, Sähköisen tentin ajat ilm. myöhemmin
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Ryhmä 1
To 19.1.2017 klo 13.15-14.45, Virta 215
Ke 1.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
To 16.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 215
Ma 20.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
Ryhmä 2
Ma 16.1.2017 klo 12.15-13.45, Virta 215
Ma 30.1.2017 - 13.2.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, Virta 215
Ryhmä 3
To 26.1.2017 klo 15.15-16.45, Virta 215
Ma 30.1.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
Ma 6.2.2017 klo 15.00-16.30, Virta 215
Ti 21.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
Ryhmä 4
Ke 18.1.2017 klo 8.15-9.45, Virta 215
Pe 3.2.2017 klo 9.00-10.30, Virta 215
Ke 8.2.2017 klo 13.00-14.30, Virta 215
Ke 22.2.2017 klo 8.15-9.45, Virta 215

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä

Oppimateriaalit

Perusasteen musiikin oppimaateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Lisätiedot

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisen perusteella vain I vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoita. Kurssille otetaan 75 opiskelijaa.