x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää koulun liikuntakasvatuksen lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä virikkeellisissä ympäristöissä sekä ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä kasvua
-osaa suunnitella koululiikunnan tavoitteellista toteutusta ja arvioida tätä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Antti Autio, Vastaava opettaja
Tiina Kujala, Opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2016 – 17.3.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Didaktiikan luento Kujala Tiina
Ke 15.2.2017 klo 8.15-9.45, Virta 109
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Ryhmätentti
To 23.3.2017 klo 8.00-10.00, Linna Väinö Linna-sali, Yksilötentti sähköisenä tenttinä
Ryhmä 1
Ke 11.1.2017 klo 13.00-14.00, Sentteri, luistelu
To 19.1.2017 klo 13.30-14.45, Sentteri, luistelu
To 9.2.2017 klo 13.30-15.45, hiihto
Ryhmä 2
Ma 2.1.2017 klo 15.00-17.15, hiihto
Ma 9.1.2017 klo 10.15-11.15, Sentteri, luistelu
Ke 25.1.2017 klo 9.30-10.45, Sentteri, luistelu
Ryhmä 3
Ma 9.1.2017 klo 9.00-10.00, Sentteri, luistelu
To 19.1.2017 klo 12.00-13.15, Sentteri, luistelu
To 26.1.2017 klo 9.30-11.45, hiihto
Ryhmä 4
Ma 16.1.2017 klo 13.00-14.00, Sentteri, luistelu
Ma 30.1.2017 klo 13.00-14.15, Sentteri, luistelu
Ke 1.2.2017 klo 13.15-15.30, hiihto
Itsenäinen työskentely 13 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisen ryhmä-/yksilötentin suorittaminen.

Oppimateriaalit

Jaakkola T., Liukkonen J. & Sääkslahti A. 2013. Liikuntapedagogiikka. PS-Kustannus.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I ja II vuosikurssi). Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html