x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto - Biologian ja maantieteen perusteet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Biologian ja maantieteen perusteet (3 op)
Opiskelija
- hallitsee tutkivan oppimisen taidot perusopetuksessa,
- hallitsee ihmisen biologian sekä ekologian ja evoluution perusteet,
- hallitsee maantieteen, kartografian ja paikkatiedon perusteet,
- hallitsee luokkatyöskentelynä biologian
tutkimusvälineiden käyttöön, eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin,
- hallitsee maantieteellinen syysuhdeajattelun,
- hallitsee ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan

Biologian kenttäkurssi (2 op)
Opiskelija
- hallitsee perusopetuksen opettajalta vaadittavan luonnontuntemuksen sekä valmiudet ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen maastossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irma Kakko, Vastaava opettaja
Minna van Nunen, Vastaava opettaja
Minna.Van.Nunen[ät]uta.fi
Christa Hiisivuori, Vastaava opettaja
Christa.Hiisivuori[ät]uta.fi
Sami Vartiainen, Vastaava opettaja
Sami.Vartiainen[ät]uta.fi

Opetus

8.3.2017 – 5.5.2017
Luento-opetus 6 tuntia
Ke 8.3.2017 klo 15.30-17.00, Virta 109
Pe 10.3.2017 klo 12.15-13.45, Virta 109
Ke 15.3.2017 klo 15.30-17.00, Virta 109
Pienryhmäopetus 18 tuntia
1. ryhmä harjoitukset pidetään normaalikoululla/yläkoululla
To 16.3.2017 klo 15.15-18.15, Sami Vartiainen
Pe 17.3.2017 klo 9.00-12.00, Christa Hiisivuori
Ke 29.3.2017 klo 9.00-12.00, Minna Van Nunen
Ke 5.4.2017 klo 15.15-18.15, Sami Vartiainen
Pe 21.4.2017 klo 9.15-10.45, Hiisivuori/Vartiainen
2. ryhmä harjoitukset pidetään normaalikoululla/yläkoululla
Ti 21.3.2017 - 28.3.2017 viikoittain klo 8.00-11.00, Minna Van Nunen
To 30.3.2017 klo 14.00-17.00, Sami Vartiainen
Pe 7.4.2017 klo 12.15-15.15, Christa Hiisivuori
To 20.4.2017 klo 15.15-16.45, Hiisivuori/Vartiainen
3. ryhmä harjoitukset pidetään normaalikoululla/yläkoululla
Ti 14.3.2017 klo 9.00-12.00, Minna Van Nunen
To 23.3.2017 klo 15.15-18.15, Sami Vartiainen
Pe 31.3.2017 klo 9.00-12.00, Christa Hiisivuori
Pe 31.3.2017 klo 12.30-15.30, Christa Hiisivuori
To 20.4.2017 klo 10.15-11.45, Hiisivuori/Vartiainen
4. ryhmä harjoitukset pidetään normaalikoululla/yläkoululla
Pe 17.3.2017 klo 9.00-12.00, Irma Kakko
Pe 24.3.2017 klo 8.15-11.15, Christa Hiisivuori
Ma 3.4.2017 klo 15.30-18.30, Sami Vartiainen
Ke 5.4.2017 klo 9.00-12.00, Minna Van Nunen
Ke 19.4.2017 klo 15.15-16.45, Hiisivuori/Vartiainen
Opetustuokioiden ja projektien esittely 1. ryhmä
To 4.5.2017 klo 10.15-11.45, Christa Hiisivuori
Opetustuokioiden ja projektien esittely 2. ryhmä
Ke 3.5.2017 klo 12.15-13.45, Minna Van Nunen
Opetustuokioiden ja projektien esittely 3. ryhmä
Pe 5.5.2017 klo 12.15-13.45, Minna Van Nunen
Opetustuokioiden ja projektien esittely 4. ryhmä
Ke 3.5.2017 klo 14.15-15.45, Sami Vartiainen
Itsenäinen työskentely 57 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen pienryhmäopetukseen ja harjoitustöihin, joiden kuulustelut hyväksytysti suoritettu sekä biologian ja maantieteen osuuden loppukuulustelun suorittaminen.

Lisätiedot

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisen perusteella vain I vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoita. Kurssille otetaan 75 opiskelijaa.