x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot - HOPS-työskentely 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen, päämäärät ja opiskelumahdollisuudet (mm. valinnaiset, ulkomailla suoritettavat, JOO-opinnot)
- osaa suunnitella ja arvioida omaa opiskeluaan ja oppimistaan
- hallitsee opiskelutekniikan ja tieteellisen tiedonhankinnan perustaitoja
- ymmärtää lähdekritiikkiä ja sen merkitystä painetuissa ja digitaalisissa aineistoissa
- ymmärtää tutkimuseettisiä periaatteita ja tekijänoikeuksia sekä akateemisia viittaus-, lainaus- ja jakamiskäytäntöjä

Opettajat

Anne Jyrkiäinen, Opettaja
anne.jyrkiainen[ät]tuni.fi
Ritva Heinonen, Opettaja
ritva.heinonen[ät]tuni.fi
Kaisu Hermanfors, Opettaja
Tiina Kujala, Opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Pekka Räihä, Opettaja
pekka.raiha[ät]tuni.fi
Jari Eskola, Opettaja
Jari.Eskola[ät]uta.fi
Antti Saari, Opettaja
antti.saari[ät]tuni.fi
Nelli Piattoeva, Opettaja
nelli.piattoeva[ät]tuni.fi
Miia Collanus, Opettaja
miia.collanus[ät]tuni.fi
Elina Fonsen, Opettaja
Anne-Maria Laukkanen, Opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi

Opetus

22.8.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 4 tuntia
Ma 3.10.2016 klo 12-15, Päätalo A1, puhetekniikan ja äänenhuollon luento
Ryhmätyöskentely 11 tuntia
HOPS-ryhmät
Itsenäinen työskentely 38 tuntia
Harjoitukset 2 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Tiedonhankintataitojen perusteet / Kirjasto

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Suoritusmerkintä edellyttää läsnäoloa lähiopetuksissa sekä yliopiston kirjaston järjestämän tieteellisen tiedonhankinnan perusteiden suorittamista.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää:

- nk. alkuorientoivat ennen opintojen alkua: tietoiskuja/infotilaisuuksia, luentoja, pienryhmätyöskelntelyä ja tuutoreiden järjestämää ohjelmaa
- HOPS-ryhmätyöskentelyä
- puhetekniikan ja äänenhuollon luennon
- yliopiston kirjaston järjestämä tieteellisen tiedonhankinnan perusteet kevätlukukaudella 2017, johon sisältyy

  • 2 h kontaktiopetusta ryhmissä
  • 2 h verkko-opetusta

Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka toteutumista arvioidaan ja seurataan. Ryhmätyöskentely edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta.