x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM5 Matemaattiset aineet - Fysiikka ja kemia 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lukukäsitteiden, laskutoimitusten, lukujärjestelmien perusteet koulumatematiikassa sekä tutustuu keskeisimpiin toimintamateriaaleihin niiden havainnollistamisessa
- ymmärtää koulugeometrian keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä osaa toiminnallisia työtapoja niiden havainnollistamiseen.

Fysiikka ja kemia
Opiskelija
- ymmärtää aineen ja siitä muodostuvan maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteen makro- ja mikrotasolla
- osaa käyttää perusopetukseen sisältyvän fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä tarkoituksenmukaisesti ja ymmärtää niiden välisiä suhteita
- osaa havainnoida, kuvata ja selittää luonnon ilmiöitä fysiikan ja kemian käsittein
- osaa hankkia tietoa oma-aloitteisesti ja arvioida sen luotettavuutta
- hahmottaa fysiikan ja kemian keskeiset sisällöt kokeellisen työskentelyn kautta
- osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia töitä ja ymmärtää niiden merkityksen osana opettavaa ainetta
- osaa työskennellä turvallisesti
- ymmärtää fysiikan ja kemian didaktisia erityispiirteitä ja kasvatuksellisia tavoitteita.

Loogisesta ajattelusta automaatioon
- opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikan, automaation ja ohjelmoinnin peruskäsitteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 4.1.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Terhi Mäntylä, Vastaava opettaja
Terhi.Mantyla[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2017 – 24.3.2017
Luento-opetus 4 tuntia
Ti 17.1.2017 klo 9.15-10.45, Virta 109
Ti 21.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta 109
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Ryhmä 1
To 12.1.2017 klo 10.00-12.15, Virta 219
To 19.1.2017 - 2.2.2017 viikoittain klo 9.00-11.15, Virta 219
To 16.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 8.30-10.45, Virta 219
Ryhmä 2
To 12.1.2017 klo 13.00-15.15, Virta 219
To 19.1.2017 - 2.2.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta 219
To 16.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 13.15-15.30, Virta 219
Ryhmä 3
Ma 16.1.2017 - 23.1.2017 viikoittain klo 8.30-10.45, Virta 219
Ke 1.2.2017 - 8.2.2017 viikoittain klo 13.00-15.15, Virta 219
Ma 13.2.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 8.30-10.45, Virta 219
Ryhmä 4
Ke 11.1.2017 klo 9.45-12.00, Virta 219
Ke 25.1.2017 - 8.2.2017 viikoittain klo 10.00-12.15, Virta 219
Ke 15.2.2017 klo 11.00-13.15, Virta 219
Ke 22.2.2017 klo 10.45-13.00, Virta 219
Rästikerta
To 23.3.2017 klo 13.15-15.30, Virta 219
Itsenäinen työskentely 32 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, kirjallinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen. Opiskelijat tekevät harjoitustöitä, joihin opintopäiväkirja pohjautuu. Kirjallisen opintopäiväkirjan muoto ja käytettävä ajankohtainen oheismateriaali sovitaan kurssilla.

Lisätiedot

Kursille hyväksytään ilmoittautumisen perusteella vain II vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoita.