x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM5 Matemaattiset aineet - Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lukukäsitteiden, laskutoimitusten, lukujärjestelmien perusteet koulumatematiikassa sekä tutustuu keskeisimpiin toimintamateriaaleihin niiden havainnollistamisessa
- ymmärtää koulugeometrian keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä osaa toiminnallisia työtapoja niiden havainnollistamiseen.

Fysiikka ja kemia
Opiskelija
- ymmärtää aineen ja siitä muodostuvan maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteen makro- ja mikrotasolla
- osaa käyttää perusopetukseen sisältyvän fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä tarkoituksenmukaisesti ja ymmärtää niiden välisiä suhteita
- osaa havainnoida, kuvata ja selittää luonnon ilmiöitä fysiikan ja kemian käsittein
- osaa hankkia tietoa oma-aloitteisesti ja arvioida sen luotettavuutta
- hahmottaa fysiikan ja kemian keskeiset sisällöt kokeellisen työskentelyn kautta
- osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia töitä ja ymmärtää niiden merkityksen osana opettavaa ainetta
- osaa työskennellä turvallisesti
- ymmärtää fysiikan ja kemian didaktisia erityispiirteitä ja kasvatuksellisia tavoitteita.

Loogisesta ajattelusta automaatioon
- opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikan, automaation ja ohjelmoinnin peruskäsitteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
Jorma.Joutsenlahti[ät]uta.fi
Maarit Laitinen, Opettaja

Opetus

9.1.2017 – 24.3.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 9.1.2017 klo 12.15-13.45, Linna Väinö Linna-sali
To 12.1.2017 - 19.1.2017 viikoittain klo 10.15-11.45, Virta 109
To 26.1.2017 klo 12.15-13.45, Pinni B1100
To 2.2.2017 klo 10.30-12.00, Pinnin B1100
To 9.2.2017 klo 10.15-11.45, Virta 109
Ke 22.3.2017 klo 12.00-15.00, Pinni B1100, TENTTI
To 4.5.2017 klo 15.00-18.00, Virta 120, UUSINTATENTTI
Itsenäinen työskentely 54 tuntia
Harjoitukset 15 tuntia
Ryhmä 1
Ke 11.1.2017 - 18.1.2017 viikoittain klo 12.00-12.45, Virta 113
To 26.1.2017 klo 15.15-16.00, Virta 113
Ke 1.2.2017 - 8.2.2017 viikoittain klo 12.00-12.45, Virta 113
To 16.2.2017 klo 10.15-11.00, Virta 113
Ti 21.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta 113
Ke 22.2.2017 klo 12.00-12.45, Virta 113
Ma 13.3.2017 - 27.3.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Virta 219
Ryhmä 2
Ke 11.1.2017 - 18.1.2017 viikoittain klo 9.15-10.00, Virta 113
Ma 23.1.2017 klo 9.15-10.00, Virta 113
Ke 1.2.2017 - 8.2.2017 viikoittain klo 9.15-10.00, Virta 113
Ma 20.2.2017 klo 13.15-14.00, Virta 114
Ti 21.2.2017 klo 16.15-17.45, Virta 113
Ke 22.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 113
Ti 7.3.2017 klo 15.15-16.45, Virta219
To 16.3.2017 klo 13.15-14.45, Virta219
Ke 22.3.2017 klo 16.15-17.45, Virta219
Ryhmä 3
Ke 11.1.2017 - 18.1.2017 viikoittain klo 10.15-11.00, Virta 113
Ma 23.1.2017 klo 10.15-11.00, Virta 113
Ke 1.2.2017 - 8.2.2017 viikoittain klo 10.15-11.00, Virta 113
Ma 20.2.2017 klo 10.15-11.00, Virta 120
Ke 22.2.2017 klo 10.15-11.00, Virta 113
To 23.2.2017 klo 14.15-15.45, Virta 113
Ma 13.3.2017 - 27.3.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, Virta219
Ryhmä 4
To 12.1.2017 klo 13.15-14.00, Virta 113
To 19.1.2017 klo 9.15-10.00, Virta 113
To 26.1.2017 klo 14.15-15.00, Virta 113
To 2.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 120
To 9.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 113
To 16.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 113
To 23.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 113
To 23.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 113
Ke 8.3.2017 - 15.3.2017 viikoittain klo 17.15-18.45, Virta219
Ti 21.3.2017 klo 15.15-16.45, Virta 219

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja tentti sekä näyttökoe toimintamateriaaleista.

Lisätiedot

Kursille hyväksytään ilmoittautumisen perusteella vain I vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoita. Kurssille otetaan 75 opiskelijaa.