x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM4 Kuva- ja mediakulttuurit - Kuvakulttuurit 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa lukea ja tulkita intertekstuaalista ympäristöään sekä tuntee multimodaalisen ja digitaalisen viestinnän perusperiaatteet.
- ymmärtää kuvan erilaiset merkitystasot sekä niiden historiallisen muotoutumisen
- tuntee keskeiset kuvataide- ja mediakasvatuksen käsitteet, osa-alueet, menetelmät ja näkökulmat ja kykenee soveltamaan niitä opetuksen, oppimisen ja opiskelun tilanteissa.
- ymmärtää monilukutaidon laaja-alaisena monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen liittyvänä taitona

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi

Opetus

2.9.2016 – 5.10.2016
Luento-opetus 9 tuntia
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 29 tuntia + 10 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tentti.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I vuosikurssi). Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html