x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa järjestää turvallisen ja virikkeisen ympäristön omaehtoiselle liikkumiselle sekä tuettua liikuntaa varhaiskasvatuksessa
- ymmärtää toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea lasten motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ymmärtää liikuntakasvatuksen mahdollisuudet lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun tukemisessa sekä merkityksen osana eheytettyjä kokonaisuuksia

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Antti Autio, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ma 9.1.2017 klo 12.30-14.00, Virta 109
Ma 6.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 109
Pienryhmäopetus 22 tuntia
Ryhmä 1
Ke 11.1.2017 klo 10.00-11.30, Luistelu/Sentteri
Ma 16.1.2017 klo 9.30-11.00, Luistelu/päiväkoti
Ke 25.1.2017 klo 12.30-14.00, Hiihto/Kauppi
Ma 30.1.2017 klo 9.30-11.00, Hiihto/päiväkoti
Ma 20.2.2017 klo 9.30-11.00, Atalpa/palloiluhalli
Ke 26.4.2017 klo 9.30-11.00, Atalpa/venyttelysali
Ryhmä 2
To 12.1.2017 klo 10.00-11.30, Luistelu/Sentteri
Ke 18.1.2017 klo 9.30-11.00, Luistelu/päiväkoti
Ke 25.1.2017 klo 14.15-15.45, Hiihto/Kauppi
Ke 1.2.2017 klo 9.30-11.00, Hiihto/päiväkoti
Ma 20.2.2017 klo 11.15-12.45, Atalpa/palloiluhalli
Ke 26.4.2017 klo 12.30-14.00, Atalpa/venyttelysali
Ryhmä 3
To 12.1.2017 klo 12.30-14.00, Luistelu/Sentteri
To 19.1.2017 klo 9.30-11.00, Luistelu/päiväkoti
To 26.1.2017 klo 12.30-14.00, Hiihto/Kauppi
To 2.2.2017 klo 9.30-11.00, Hiihto/Kauppi
Ke 22.2.2017 klo 9.30-11.00, Atalpa/palloiluhalli
Ke 26.4.2017 klo 14.15-15.45, Atalpa/venyttelysali
Itsenäinen työskentely 51 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Mahdollinen arvosanan korottaminen edellyttää liikunnallisten taitojen näyttöä erikseen järjestettävässä, salissa tapahtuvassa, näyttökokeessa.

Oppimateriaalit

Karvonen, P., Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien liikunta. VK-Kustannus.

Erikseen sovittavat artikkelit.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, itsenäisenä työnä päiväkotipraktikum + hyväksytty raportti.