x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa järjestää turvallisen ja virikkeisen ympäristön omaehtoiselle liikkumiselle sekä tuettua liikuntaa varhaiskasvatuksessa
- ymmärtää toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea lasten motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ymmärtää liikuntakasvatuksen mahdollisuudet lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun tukemisessa sekä merkityksen osana eheytettyjä kokonaisuuksia

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Kujala, Vastaava opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Antti Autio, Opettaja

Opetus

12.9.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 4 tuntia
Ma 6.3.2017 klo 12.15-13.45, Päätalo D10B
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ryhmä 1 / Kujala Tiina
Ma 13.3.2017 klo 9.30-11.00, Kalevan uintikeskus
Ti 9.5.2017 klo 9.15-11.30, Pyynikin urheilukenttä
Ryhmä 2 / Kujala Tiina
Ke 15.3.2017 klo 9.00-10.30, Kalevan uintikeskus
Ke 10.5.2017 klo 9.15-11.30, Pyynikin urheilukenttä
Ryhmä 3 / Kujala Tiina
Ke 15.3.2017 klo 10.45-12.15, Kalevan uintikeskus
Ke 10.5.2017 klo 12.30-14.45, Pyynikin urheilukenttä
Ryhmä 4 / Autio Antti
Ti 7.3.2017 klo 9.30-11.00, Kalevan uintikeskus
Ma 8.5.2017 klo 9.30-11.45, Pyynikin urheilukenttä
Itsenäinen työskentely 34 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. 2005. Sosiaali-ja terveysministeriö. Opetusministeriö. Nuori Suomi ry. Helsinki. Verkossa osoitteessa: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1065061

Muu erikseen sovittava kirjallisuus.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, essee.