x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Musisointi 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen lapsen kokonaiskehityksessä ja lapsen oppimisedellytyksiä edistävänä kasvatustoimintana
-osaa käyttää musiikin ja musiikkikasvatuksen peruskäsitteitä ja -sisältöalueita
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista musiikkikasvatusta
-osaa luoda sellaisen musiikillisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa lasten esteettisten peruskokemusten syntymisen ja luo edellytykset lasten musiikillisiin elämyksiin ja tunne-elämän kehittymiseen
- osaa hyödyntää soitossaan musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä sekä tuottaa omia luovia ratkaisujaan

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opettajat

Kyllikki Rantala, Opettaja
kyllikki.rantala[ät]tuni.fi
Marja Vanhatalo, Opettaja
Marja.Vanhatalo[ät]uta.fi

Opetus

31.8.2016 – 27.4.2017
Harjoitukset 10 tuntia
Ryhmä 1 (alkeisryhmä)
Ke 11.1.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ti 24.1.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ti 7.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ti 21.2.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ryhmä 2 (alkeisryhmä)
Ke 11.1.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ke 25.1.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ke 8.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ti 21.2.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ryhmä 3 (alkeisryhmä)
To 12.1.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ke 25.1.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ke 8.2.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ti 21.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ryhmä 4 (alkeisryhmä)
To 12.1.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ti 24.1.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ti 7.2.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
Ti 21.2.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ryhmä A (perusryhmä)
Ti 14.3.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
Ke 29.3.2017 klo 16.00-16.45, Virta 213
Ti 4.4.2017 klo 9.15-10.00, Virta 213
To 27.4.2017 klo 15.15-16.15, Virta 213
Ryhmä B (perusryhmä)
Ti 14.3.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
To 30.3.2017 klo 12.00-12.45, Virta 213
Ti 4.4.2017 klo 10.15-11.00, Virta 213
To 27.4.2017 klo 15.15-16.15, Virta 213
Ryhmä C (soveltava ryhmä)
Ke 15.3.2017 klo 14.15-15.00, Virta 213
Pe 31.3.2017 klo 14.15-15.00, Virta 213
Pe 7.4.2017 klo 12.15-13.00, Virta 213
Ke 26.4.2017 klo 15.15-16.15, Virta 213
Ryhmä D (soveltava ryhmä)
Ke 15.3.2017 klo 15.15-16.00, Virta 213
Pe 31.3.2017 klo 15.15-16.00, Virta 213
Pe 7.4.2017 klo 13.15-14.00, Virta 213
Ke 26.4.2017 klo 15.15-16.15, Virta 213
Itsenäinen työskentely 17 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.