x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen lapsen kokonaiskehityksessä ja lapsen oppimisedellytyksiä edistävänä kasvatustoimintana
-osaa käyttää musiikin ja musiikkikasvatuksen peruskäsitteitä ja -sisältöalueita
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista musiikkikasvatusta
-osaa luoda sellaisen musiikillisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa lasten esteettisten peruskokemusten syntymisen ja luo edellytykset lasten musiikillisiin elämyksiin ja tunne-elämän kehittymiseen
- osaa hyödyntää soitossaan musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä sekä tuottaa omia luovia ratkaisujaan

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kyllikki Rantala, Vastaava opettaja
kyllikki.rantala[ät]tuni.fi

Opetus

8.9.2016 – 3.3.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ke 18.1.2017 klo 12.30-14.00, Virta 109
Ke 25.1.2017 klo 9.15-10.45, Virta 114
Ma 13.2.2017 klo 12.30-14.00, Virta 114
Harjoitukset 14 tuntia
Ryhmä 1
To 19.1.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
To 26.1.2017 klo 13.15-14.45, Virta 215
To 9.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
Ke 15.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
Ryhmä 2
To 19.1.2017 klo 11.00-12.30, Virta 215
To 26.1.2017 klo 11.00-12.30, Virta 215
To 9.2.2017 klo 11.00-12.30, Virta 215
Ke 15.2.2017 klo 11.00-12.30, Virta 215
Ryhmä 3
Ke 18.1.2017 klo 14.15-15.45, Virta 215
To 26.1.2017 klo 9.15-10.45, Virta 215
Ke 8.2.2017 klo 14.45-16.15, Virta 215
Ti 14.2.2017 klo 9.00-10.30, Virta 215
Itsenäinen työskentely 34 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.