x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama - Lastenkirjallisuus ja draama 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA 1. Kielen kehitys (3 op)
Opiskelija
- tuntee lapsen kielenkehityksen piirteet
- osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä monikielellisissä yhteisöissä
- tuntee luku- ja kirjoitustaidon omaksumisen vaiheet ja niiden opettamisen keskeiset menetelmät
- osaa tukea lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimista

OSA 2. Lastenkirjallisuus ja draama (2 op)
Opiskelija
- tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen piirteet taiteenlajina
- osaa toteuttaa kirjallisuuskasvatusta kasvatusyhteisöissä
- osaa toteuttaa draamakasvatusta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Ritva.Anneli.Heinonen[ät]uta.fi
Kyllikki Rantala, Opettaja
Kyllikki.Rantala[ät]uta.fi

Opetus

8.3.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus 6 tuntia
Ke 8.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 109
To 9.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 109
Pe 10.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 109
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Ryhmä 1
Ke 8.3.2017 klo 14.15-15.45, Virta 005, Heinonen Ritva
Ke 22.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 005, Rantala Kyllikki
Ke 29.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 005, Heinonen Ritva
Ke 5.4.2017 klo 12.30-14.00, Virta 005, Heinonen Ritva
To 4.5.2017 klo 9.00-10.30, Virta 005, Heinonen Ritva
Ryhmä 2
Pe 10.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 005, Heinonen Ritva
Ma 20.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 005, Rantala Kyllikki
Ma 27.3.2017 klo 14.15-15.45, Virta 005, Heinonen Ritva
Ke 5.4.2017 klo 14.15-15.45, Virta 005, Heinonen Ritva
To 4.5.2017 klo 11.00-12.30, Virta 005, Heinonen Ritva
Lukupiiri 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Lukupiirityöskentely ja projekti.

Oppimateriaalit

Baric´, M. 2009. Nukketeatteri taidekasvatuksen ja leikin välineenä. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 36 – 39. Verkossa osoitteessa:
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Suojala, M. & Karjalainen, M. (toim.). 2001. Avaa lastenkirja! Johdatus lastenkirjallisuuteen ja sen käyttöön. Lasten keskus.
Toivanen, T. 2009. Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 30 – 39. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Toivanen, T. 2010. Kasvuun! Draamakasvatusta 1 – 8-vuotiaille. 1. painos. WSOYpro.

Lastenkirjallisuutta ja artikkeleja sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistutaan aktiivisesti pienryhmäopetukseen. Osallistutaan aktiivisesti projektin suunnittelemiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja  reflektointiin. Oheiskirjallisuus on käytössä projektin jokaisessa vaiheessa.

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain varhaiskasvatuksen 3. opintovuoden opiskelijat.

Opetusajat löytyvät Kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html