x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama - Kielen kehitys 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA 1. Kielen kehitys (3 op)
Opiskelija
- tuntee lapsen kielenkehityksen piirteet
- osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä monikielellisissä yhteisöissä
- tuntee luku- ja kirjoitustaidon omaksumisen vaiheet ja niiden opettamisen keskeiset menetelmät
- osaa tukea lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimista

OSA 2. Lastenkirjallisuus ja draama (2 op)
Opiskelija
- tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen piirteet taiteenlajina
- osaa toteuttaa kirjallisuuskasvatusta kasvatusyhteisöissä
- osaa toteuttaa draamakasvatusta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Ritva.Anneli.Heinonen[ät]uta.fi
Pirjo Kulju, Opettaja
Pirjo.Kulju[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 9.1.2017 klo 8.15-9.45, Linna K103, Heinonen Ritva
Ti 10.1.2017 klo 9.15-10.45, Pinni B1100, Kulju Pirjo
Ke 11.1.2017 klo 15.15-16.45, Pinni B1100, Kulju Pirjo
Pe 13.1.2017 klo 13.15-14.45, Virta 109, Heinonen Ritva
Ke 18.1.2017 klo 16.00-17.30, Virta 109, Heinonen Ritva
To 19.1.2017 klo 13.15-14.45, Päätalo A4, Heinonen Ritva
Pe 20.1.2017 klo 13.15-14.45, Virta 109, Heinonen Ritva
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Ryhmä 1 / Heinonen Ritva
Pe 20.1.2017 klo 15.00-16.30, Virta 005
Ke 8.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta 005
Ti 14.2.2017 klo 9.00-10.30, Virta 005
Ma 20.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 005
To 23.2.2017 klo 8.15-9.45, Virta 005
Ryhmä 2 / Heinonen Ritva
Ma 16.1.2017 klo 12.30-14.00, Virta 005
Pe 10.2.2017 klo 13.15-14.45, Virta 005
Ke 15.2.2017 klo 8.30-10.00, Virta 005
Ti 21.2.2017 klo 9.00-10.30, Virta 005
To 23.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta 005
Ryhmä 3 / Heinonen Ritva
Ma 16.1.2017 klo 10.00-11.30, Virta 005
Ke 8.2.2017 klo 8.15-9.45, Virta 005
Ke 15.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 005
Ma 20.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta 005
To 23.2.2017 klo 12.30-14.00, VIrta 005
Kirjatentti 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 55 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kirjallinen kuulustelu.

Oppimateriaalit

Nurmilaakso, M. & Välimäki, A.-L. (toim.). 2011. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Opas 13. Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino. Verkossa osoitteessa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80046/d9e0eb99-ef75-4704-a185-14aa8cbf9366.pdf?sequence=1
Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Oppimateriaalit. WSOY.
Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. PS-kustannus. Sivut 20 - 100, 275 – 291.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: luennot ja kirjallisuus tentitään. Lukupiirityöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti.

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain varhaiskasvatuksen 2. opintovuoden opiskelijat.