x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR7 Lapset ympäristönsä tutkijoina - Matematiikkakasvatus 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö
Taitotaso Uudet lukutaidot

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden
- tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattista ajattelua sekä lapsen matemaattisten käsitteiden kehittymistä
- osaa lapsia ohjatessaan ottaa huomioon matemaattisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä
- osaa toteuttaa matematiikkakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lasten mediakulttuurin sisältöjä ja monilukutaidon keskeisiä piirteitä sekä ymmärtää niiden merkityksen pienten lasten elämässä
- tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tavoitteet sekä osaa toteuttaa mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
ritva.heinonen[ät]tuni.fi
Maarit Laitinen, Opettaja

Opetus

26.10.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Luentojen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Oppimateriaalit

Kajetski, T. & Salminen, M. 2009. Matikasta moneksi. Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 1. painos. Lasten Keskus.

Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.). 2004.  Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: Yliopistopaino. Sivut 198 - 240, 274 - 300.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin.