x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2112 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma - Kandiseminaari (KEVÄT) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajantasaisen tieteellisen näkemyksen valitsemassaan bioteknologian alan erityiskysymyksessä. Opiskelija ymmärtää systemaattisen tiedonhankinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelija osaa laatia tieteenalan käytänteiden mukaisen, sujuvalla suomen tai englannin kielellä kirjoitetun tieteellisen tutkielman.

Yleiskuvaus

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoon liittyvä opinnäytetyö, jossa opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan bioteknologian alan erityiskysymyksestä siten, että sen aihe syventää aiemmissa perus- ja aineopinnoissa kertynyttä tietämystä. Opintojaksoon sisältyy kandidaattiseminaari, kypsyysnäyte sekä kirjaston järjestämät kurssit Systemaattinen tiedonhankinta sekä Refworks-viitteidenhallintaohjelma.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne Kallioniemi, Vastaava opettaja
anne.kallioniemi[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2017 – 21.4.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Luento
Ma 16.1.2017 klo 13.15-15.00, Arvo, rh. B241
Ma 30.1.2017 klo 14.15-16.00, Arvo, rh. B241
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 3.3.2017 klo 9.15-11.00, Arvo, rh B241
Pe 17.3.2017 klo 9.15-12.00, Arvo, rh. B241
Kirjaston opetus
Ke 25.1.2017 klo 9.15-11.45, Ilmoittautuminen Moodlessa. http://libguides.uta.fi/c.php?g=233275&p=1663982
To 26.1.2017 klo 10.15-11.45, kirjasto

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kandidaatin tutkielman yksityiskohtaiset arviointiperusteet löytyvät yksikön opiskelusivuilta ja opintojakson Moodle-sivustolta.

Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kielen osalta asteikolla hyväksytty/hylätty. Asiasisällön osalta kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman tarkastaja ja kieliasun puolestaan suomen tai ruotsin kielen opettaja.

Lisätiedot

Tutkielman sisällön, laajuuden, rakenteen, kirjoitustyylin ja ulkoasun osalta tulee noudattaa erikseen annettuja ohjeita.

Kirjaston kursseille (Systemaattisen tiedonhankkinnan perusteet ja Refworks) klk 2016 ilmoittautuminen: http://libguides.uta.fi/c.php?g=233275&p=1663982