x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK4121 Farmakologisen biologian perusteet 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biokemia
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää farmakologian ja toksikologian peruskäsitteet sekä lääkeainesuunnittelun peruskäsitteet, ja osaa käyttää niitä omassa asiantuntijatyössään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarkko Valjakka, Vastaava opettaja
jarkko.valjakka[ät]tuni.fi

Opetus

27.3.2017 – 11.4.2017
Luento-opetus
Luento
Ti 4.4.2017 klo 8.15-10.00, F213
To 6.4.2017 klo 13.15-15.00, F212
Pe 7.4.2017 klo 8.15-10.00, F213
Ma 10.4.2017 klo 9.15-11.00, F213
Ti 11.4.2017 klo 8.15-10.00, F213
To 20.4.2017 klo 13.15-15.00, F213
Pe 21.4.2017 klo 8.15-10.00, F213
Ma 24.4.2017 klo 9.15-11.00, F213
Ti 25.4.2017 klo 8.15-10.00, F213
To 27.4.2017 klo 13.15-15.00, F217
Pe 28.4.2017 klo 8.15-10.00, F213
ALKUKUULUSTLU MOODLESSA
Ma 27.3.2017
KOTIKOKEEN PALAUTUS MOODLESSA
Ti 11.4.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähtötasotestin läpäisyä, tietokoneavusteisen lääkemolekyylin suunnittelua ja kotona tehtävää itsenäistä kirjallista kuulustelua.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käsitellään kirjojen Pelkonen & Ruskoaho, Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, ja Koulu & Tuomisto, Farmakologia ja toksikologia sekä Rang & Dale's, Pharmacology soveltuvin osin.

Lisätiedot

Esitietoina kuulustellaan Moodle oppimisalustalla kirjan Pelkonen & Ruskoaho, Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia osiot: Yleisfarmakologia ja –toksikologia, Farmakologia ja toksikologia, Farmakologian merkitys lääketieteessä, Farmakodynamiikka, Farmakokinetiikka, Lääkeaineiden kehittäminen, Autonomisen hermoston farmakologiaa, Keskushermoston välittäjäaineet ja reseptorit, Paikalliset välittäjäaineet ja Toksikologian käsitteet ja mekanismit.