x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BIO4661 Tilastollinen data-analyysi 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Master's Degree Programme in Bioinformatics
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen mallintamisen ja päättelyn peruskäsitteet sekä niiden vaatimukset ja rajoitteet. Hän osaa käyttää edistyneitä tilastotieteen menetelmiä todellisen datan analyysiin sekä toteuttaa datan analyysin tilasto-ohjelmalla tulkita ja raportoida analyysin tuloksia.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan käymällä jokin itseä kiinnostava tilastokurssi esim. HES:n (Regression models, Longitudinal data analysis tai HEAAE03 biostatistics), SIS:n tai TTY:n tarjonnasta.

Opettajat

Nina Talola, Vastaava opettaja