x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2056 Solubiologian työt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee solubiologisten tutkimusmenetelmien teorian ja käytännön toteutuksen perusperiaatteet sekä ymmärtää tutkimustulosten tulkintaan liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa raportoida saamansa laboratoriotulokset tieteenalan käytänteiden mukaisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kati Juuti-Uusitalo, Vastaava opettaja
kati.juuti-uusitalo[ät]tuni.fi
Leena Latonen, Vastaava opettaja
Leena.Latonen[ät]uta.fi

Opetus

24.4.2017 – 5.5.2017
Harjoitukset 30 tuntia
Laboratoriotyöt, harjoitukset joka päivä klo 8-16

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Laboratoriotyöselostusten aritmeettinen keskiarvo.

Oppimateriaalit

Kurssilla annettava materiaali

Lisätiedot

Harjoitustöissä on läsnäolopakko. Työselostukset on palautettava viimeistään kaksi viikkoa laboratoriotöiden päättymisen jälkeen.