x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2051 Molekulaarinen solubiologia 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ajanmukainen käsitys molekulaarisen solubiologian eri osa-alueista. Hän ymmärtää laajalti solujen toimintaa, vuorovaikutuksia sekä niiden säätelyä ja pystyy kriittisesti arvioimaan alan tutkimusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari Huovila, Vastaava opettaja

Opetus

31.8.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
Luento
Ke 31.8.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 13.15-16.00, Arvo, ls. F213
Poikkeukset:
28.9.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, A207
5.10.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, A207
23.11.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, F217
To 1.9.2016 - 24.11.2016 viikoittain klo 13.15-16.00, Arvo, ls. F213
Poikkeukset:
29.9.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, F217
6.10.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, F114
27.10.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, F114
10.11.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, F114
17.11.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, F114
1.12.2016 klo 13.15 –16.00 , Arvo, F114
8.12.2016 klo 14.15 –16.00 , Arvo, F115
Tentti
To 15.12.2016 klo 13.15-16.00, Arvo, F115

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti.

Oppimateriaalit

Alberts B ym., Molecular Biology of the Cell (6. painos 2014/2015), Garland Science

Lisätiedot

Opintojakson voi tenttiä kirjatenttinä tai 2 osatenttinä, joista tulee sopia etukäteen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.