x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK1074 Molekyylibiologian työt 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee molekyylibiologian perusmenetelmien teorian ja käytännön toteutuksen. Opiskelija hallitsee turvalliset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioivat työskentelytavat. Opiskelija osaa tulkita laboratoriotyössä saamiaan tuloksia ja kykenee kirjoittamaan niistä tieteenalan käytäntöjen mukaisen raportin.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu laboratoriotyöskentelystä, jossa perehdytään molekyylibiologian perusmenetelmiin, kuten RNA- ja DNA-eristys, yhdistelmä-DNA-perusmenetelmät ja polymeraasiketjureaktio.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne Kallioniemi, Vastaava opettaja
anne.kallioniemi[ät]uta.fi

Opetus

25.10.2016 – 24.11.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Luento
Ti 25.10.2016 - 1.11.2016 viikoittain klo 12.15-14.00, Arvo, F212 (40)
Alkutentti
Ti 8.11.2016 klo 12.15-14.00, Arvo, 210-211
Yhteenvetotilaisuus
Pe 25.11.2016 klo 9.15-11.00, Arvo, F212
Harjoitukset 50 tuntia
Harjoitukset
Ti 15.11.2016 klo 8.15-16.00
Ke 16.11.2016 klo 8.15-16.00
To 17.11.2016 klo 8.15-16.00
Pe 18.11.2016 klo 8.15-16.00
Ti 22.11.2016 klo 8.15-16.00
Ke 23.11.2016 klo 8.15-16.00
To 24.11.2016 klo 8.15-16.00

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Alkutentti, laboratoriotyöt ja työselostus

Oppimateriaalit

Kurssimoniste ja luentomateriaali

Lisätiedot

Laboratoriotyöt toteutetaan kahden viikon intensiivijaksona, jossa läsnäolo on pakollinen. Hyväksytysti suoritettu alkutentti on edellytyksenä laboratoriotöihin osallistumiselle. Läsnäolo on pakollinen myös yhteenvetotilaisuudessa. Työselostus on palautettava viimeistään kaksi viikkoa laboratoriotöiden päättymisen jälkeen.