x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää verkkopohjaisten oppimisympäristöjen oppimisteoreettiset lähtökohdat ja erityispiirteet
- osaa parityönä tuottaa tieteelliseen alan lähdemateriaaliin perustuvan tutkielman ja osaa perustellen esitellä sen keskeiset kohdat seminaaritilaisuudessa
- osaa parityönä moderoida verkossa verkkokeskustelua
- osaa osallistua rakentavasti keskusteluun seminaariaiheista sekä seminaaritilanteissa että verkossa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pentti Hietala, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

29.8.2016 – 20.12.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 29.8.2016 - 26.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4116; 12.9. alkaen PInni B1083
To 1.9.2016 - 29.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109, to 8.9. alkaen Pinni B2077
seminaari
Ma 14.11.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B1083
To 17.11.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077
Pienryhmäopetus 20 tuntia