x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa tilastollisen tutkimuksen kaikki eri vaiheet. Opiskelija oppii hankkimaan hyvän tutkimusaineiston ja ratkaisemaan siitä rajaamiaan tutkimusongelmia tilastollisin tutkimusmenetelmin käyttäen hyväksi tilastotieteen perusopintojaksoilla saamiaan tietoja. Opinnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa keskeisimpien tilastollisten menetelmien oikeaoppisen käytön empiirisessä tilastollisessa tutkimuksessa ja osaavansa ymmärrettävästi raportoida tutkimustuloksia.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan harjoitustyöllä ja suorituksia voi tehdä koko lukuvuoden ajan sopimalla siitä opettajan kanssa. Tarkemmat suoritusohjeet kootaan opintojakson kotisivulle.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Edeltävä opintojakso: suositellaan MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet

Ilmoittautuminen 24.11.2016 - 28.02.2017

Opettajat

Jyrki Ollikainen, Vastaava opettaja
Jyrki.Ollikainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijat:

Jakson suoritusohjeet: http://www.uta.fi/sis/mtt/mttta13.html . Ei aloitusluentoa. 

Avoimen yliopiston opiskelijat:

Opintojakso suoritetaan harjoitustyöllä, jonka suoritusohjeet löydät täältä: http://www.uta.fi/sis/mtt/mttta13.html

Opintojakson aloitusluento 15.3.2017 klo 16-17, opetustila Pinni B0020, Kanslerinrinne 1 (Aloitusluentoon osallistuminen ei ole pakollista).

Harjoitustyön palautuspäivä: 8.5.2017 opiskelijoilla, jotka hakevat väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi, muilla avoimen yliopiston opiskelijoilla 5.6.2017

Harjoitustyön ohjaus ja arviointi: Jyrki Ollikainen, jyrki.ollikainen(at)uta.fi