x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Lisäksi opiskelija osaa tehdä satunnaismuuttujan muunnoksia ja soveltaa momenttifunktiota jakaumien ominaisuuksien tarkasteluun. Hän kykenee soveltamaan stokastisen suppenemisen käsittettä yksinkertaisissa tilanteissa ja tuntee keskeisen rajaväittämän. Opiskelija ymmärtää moniulotteisen (erityisesti 2-ulotteisen) satunnaismuuttuujan jakauman luonnehtimiseen liittyvän käsitteistön. Hän tuntee muutaman keskeisen moniulotteisen jakauman, erityisesti moniulotteisen normaalijakauman ja tärkeimmät normaalijakaumasta muunnoksina saatavat jakaumat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

26.10.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo C8
Poikkeukset:
30.11.2016 , luento poikkeuksellisesti ma 28.11. klo 10-12, C8
7.12.2016 , kurssin asioiden kertausta.
Pe 28.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo C8
Poikkeukset:
2.12.2016 , luento poikkeuksellisesti ti 29.11. klo 10-12, C8
Harjoitukset
Ke 2.11.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo C8
Poikkeukset:
2.11.2016 , harjoitukset poikkeuksellisesti pe 4.11. klo 12-14, Päätalo C8.